Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Rapportera fynd av

död säl

Hittar du en död säl, kan du rapportera ditt fynd här. Vi är intresserade av att ta del av informationen kring ditt fynd.

Rapportera in din observation via detta formulär. Fyll i så mycket och detaljerat som du kan. Frågor markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda. Vi kontaktar rapportören om sälen som hittats är intressant för provtagning. Stor tack för ditt bidrag.

Behandling av personuppgifter

I samband med att en rapport om en funnen död säl skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med rapportören kring respektive rapport samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring respektive rapporterat djur.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja museets myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. Mer utförlig information om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter hittar du på sidan Integritetspolicy.

Informationen, inklusive personuppgifter, i inskickade rapporter om funna döda sälar delas med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Läs mer om hur de hanterar personuppgifter på deras hemsida -Så hanterar vi personuppgifterlänk till annan webbplats.

Bifoga bilder

Om du tog bild på sälen som du hittade, är vi tacksamma om du skickar den till oss. Har du möjlighet, utan att röra vid sälen, att ta ett kort på sälens tänder underlättar det för oss att avgöra vilken sälart det är. Går det inte att ta en bild på sälens tänder går det bra med en bild på sälens huvud. Du kan skicka in 2 stycken bilder (jpg, gif eller png), varje bild kan vara cirka 3,7 MB.I vilket skick var sälen? * (obligatorisk)


Bild
Du kan skicka in 2 stycken bilder (jpg, gif eller png), varje bild kan vara cirka 3,7 MB. Får vi även använda bilden på www.nrm.se? Fyll i om du godkänner publicering samt fotografens namn.


Publicering på www.nrm.se: