Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Pollendata -

varför inte fritt tillgängligt?

Pollendata är inte fritt tillgängligt på grund av att det krävs externa medel för att kunna driva analysverksamheten. 

Tre laboratorier samarbetar för att få fram välunderbyggda pollenprognoser. Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Institutionen för växt- och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, samt Pollenlaboratoriet i Umeå AB.

Externa intäkter

Eftersom ingen av de tre laboratorierna har anslag eller annan finansiering som täcker kostnaderna för analysverksamheten, behöver alla tre externa intäkter för att verksamheten skall kunna fortsätta. De externa intäkter som laboratorierna är helt beroende av för sin existens kommer huvudsakligen från tidningar, TV-bolag och andra som förmedlar prognoserna till allmänheten.

Vissa intäkter kommer också ifrån försäljning av pollenbilder och uppmätta pollenhalter till kommersiella aktörer, bland annat läkemedelsindustrin, som vill använda data i sin forskning kring nya läkemedel.

Väl underbyggda prognoser

Pollen fångas i luften med hjälp av speciella pollenfällor och innehållet analyseras i mikroskop på laboratorium. Från att från början varit en försöksverksamhet med endast ett par pollenfällor finns nu 18 pollenfällor utplacerade i olika delar av landet, från Abisko i norr till Malmö i söder. Syftet är att få så bra underlag som möjligt för pollenprognoserna.

Forskning

Pollenprognoser görs för att människor med pollenallergi skall kunna planera sin tillvaro. Det är inte enbart då solen skiner och det är vacker väder som pollenhalterna kan vara höga och orsaka allergiska besvär, utan även då pollen förs med vindarna från andra länder i det som benämns fjärrtransport.

Pollenanalyserna kan även användas för att påvisa förändringar i blomningstid för de arter vars pollen man räknar. Fler arter, som till exempel björk, blommar nu någon eller några veckor tidigare än på 1970-talet. Detta kan ha betydelse för studier av klimatförändringar.

Långa tidserier

Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har sedan 1970- talet kontinuerligt analyserat pollenhalter i utomhusluft. Museet var tillsammans med Göteborgs universitet först med att göra pollenprognoser för allergiker.