Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Palynologiska laboratoriet

Vi arbetar med forskning kring pollen och tar fram pollenprognoser tillsammans med Institutionen för växt- och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, samt Pollen-laboratoriet i Umeå AB.

Palynologi är läran om pollen och sporer. Inom detta område studerar man pollenkornens utveckling, strukturer och vävnadskemi.

Man studerar även pollenkornens morfologiska karaktärer som är användbara inom växttaxonomin. Kunskap om förekomst och spridning av pollen i lufthavet ligger bakom de pollenprognoser för allergiker som ges under pågående pollensäsong.

Pollenrapporten

Under pollensäsongen tas pollenprognoser fram vid Palynologiska laboratoriet i sammarbete med Institutionen för växt- och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, samt Pollenlaboratoriet i Umeå AB. Om du vill mer om pollenrapporten eller pollen i allmänhet, klicka du på puffen till höger på sidan.

Pollen

Se prognosen på pollenrapporten.se

pollenkorn