Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Miljögifter - land

Inom de tre delprogrammen - fjäll, skog och jordbruksmark har enheten fått i uppdrag av Naturvårdsverket att sköta insamling och provbankning av material.

Delprogrammen ingår i miljögiftsövervakningen av metaller och organiska miljögifter som sker på land. Varje år samlas material in för att sparas i Miljöprovbanken.

Fjäll

Enheten för miljögiftsforskning och -övervakning handlägger insamlingen av material i samband med renslakten från tre områden: Abisko, Ammarnäs och Härjedalen.

Det insamlade material sparas i miljöprovbanken för att möjliggöra analys av miljö- och hälsofarliga ämnen i framtiden.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om programområde Fjälllänk till annan webbplats

Skog

Det material som samlas in är prover av lever, njure och muskel från älg i samband med jakt vid Grimsö forskningsstation. Proverna sparas i Miljöprovbanken för framtida analyser.

Vi tar även emot och bankar sorkar och lämlar som fångas varje år vid Vindeln i Västerbotten och Grimsö i Västmanland.

På Naturvårdsverkets webbportal hittar du mer att läsa under: programområde Skoglänk till annan webbplats

Jordbruksmark

Inom delprogrammet Miljögifter i biota - jordbruksmark har för närvarande museet ingen insamling av material till Miljöprovbanknen.

Naturvårdsverket har mer information om programområde Jordbruksmarklänk till annan webbplats på sin webbportal.