Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Miljögifter - kust och hav

Enheten ansvara för insamling och provtagning av ägg från sillgrissla, fisk och musslor inom delprogrammet metaller och organiska miljögifter i marin miljö.

Delprogrammet omfattar lokaler i Bottniska viken, egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak.

Materialet registreras och datakatalogiseras samt prepareras för lagring i den svenska Miljöprovbank. Även provberedning av materialet för kemiska analyser sköts på enheten. Materialet samlas in och analyseras för att kunna upptäcka förändringar i halterna av miljögifter över tid.

Arter som samlas in

De arter som samlas in och analyseras eller sparas är:

  • Strömming - analyseras för metaller och organiska miljögifter
  • Abborre - analyseras för metaller och organiska miljögifter
  • Blåmussla - kemiska analyser
  • Sillgrissla (ägg) - kemiska analyser eller sparas i miljöprovbanken

Delprogrammets syfte

Syftet är bland annat att:

  • uppskatta nivåer och normal variation av olika tungmetaller och organiska miljögifter i marin biota
  • övervaka långtidstrender och att uppskatta storleken av eventuella förändringen
  • följa upp effekterna av fattade beslut om förbud och restriktioner av utsläpp och användning i miljön
  • utgöra en bas för uppföljning av miljökvalitetsmålen om en giftfri miljö, ett hållbart nyttjande av havsresurserna, ett hav i balans samt en levande kust och skärgård.

På Naturvårdsverket hittar du mer information om programområdet kust och hav.länk till annan webbplats