Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Kerstin Pütz

Intendent

Kontakt

E-post: kerstin.putz@nrm.se

Arbetsuppgifter

Jag arbetar inom den nationella marina (hav) och limniska (sjöar) miljögiftsövervakningen.

Gemensam med mina kollegor planerar och koordinerar jag de två övervakningsprogrammen. Vi utför statistiska analyser och undersöker om och hur halterna av miljögifterna förändras över tid och skiljer sig åt geografiskt. Baserat på resultaten skriver jag rapporter och vetenskapliga artiklar.

Utöver det arbetar jag med många andra forskningsprojekt som är kopplade till miljögiftsövervakningen i samarbete med eller på uppdrag av olika universitet och myndigheter.

Forskningsområde

Miljögifter i limnisk och marin biota

Publikationer

Publikationslista