Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Caroline Ek

Intendent

Kontakt

Tel: 08-519 542 83
E-post: caroline.ek@nrm.se

Arbetsuppgifter

Jag jobbar med de nationella miljöövervakningsprogrammen för miljögifter i biota från marina (hav) och limniska (sjöar) system.

I miljögiftsgruppen planerar vi och koordinerar programmen där en årlig insamling av olika fiskarter, blåmussla och ägg från olika sjöfåglar sker, och där prover prepareras och analyseras för olika miljögifter. Vi utför statistiska tidstrendsanalyser för att studera om och hur halter av olika miljögifter förändras över tid samt om det finns geografiska skillnader.

Utöver det jobbar jag även med andra forsknings- och utvecklingsprojekt som är kopplade till miljögiftsövervakningen i samarbete med universitet, andra forskningsinstitutioner och/eller myndigheter, eller på deras uppdrag.

.

Forskningsområde

Miljögifter i limnisk och marin biota;

Implementering av stabila isotoper i miljögiftsövervakning.

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats