Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Slutredovisning

Här finns blanketter för slutredovisning av årets ringmärkning. Det datum som gäller för slutredovisning är 15 september - utom för de som har tillstånd att märka under hösten, vilka ska redovisa senast 15 januari.

Märk- och kontrolldata ska även redovisas fortlöpande under året oavsett om redovisningen sker på papper eller via dator - så att RC kan hantera eventuella fynd inom rimlig tid.

Om blanketterna sänds in digitalt ska de skickas till:
redovisa.rc@nrm.se.

Komplett slutredovisning

En komplett slutredovisning ska innehålla:

Fagel3-användare

Redovisningen skapas i Fagel3 och består av två filer som e-postas till RC. De blanketter som kan laddas ner här ska alltså inte användas. 

Manuell redovisning

1. T23-blad 3 (sammanfattning)

2. T23-blad 1 (summering) plus eventuellt T23-blad 2 (raser)

3. T138 (förolyckade fåglar, i förekommande fall)

T 23 blad 1Word
(SUMMERINGEN, word-fil, kan fyllas i på dator innan utskrift och även skickas med e-post, 219 KB)

T 23 blad 1PDF
(SUMMERINGEN, pdf-fil, fylls i för hand efter utskrift och skickas med vanlig post, 33 KB)

T 23 blad 2PDF
(RASBESTÄMDA, pdf-fil, måste skrivas ut och fyllas i för hand, 43 KB)

T 23 blad 3Word
(SAMMANFATTNING, word-fil, kan fyllas i på dator och skickas med e-post eller skrivas ut och fyllas i för hand, 220 KB)

T 138Word
(FÖROLYCKADE FÅGLAR, word-fil, kan fyllas i på dator och skickas med e-post eller skrivas ut och fyllas i för hand, 68 KB)