Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Vanliga frågor och svar

Här kan du ta del av några av de vanligast förekommande frågorna och svar på dessa. Fler frågor kommer att läggas upp efter hand.

Vad kostar en DNA-analys?

En fråga utan enkla svar. Det beror helt enkelt på vilken typ av analys det handlar om och vem som genomför den.

Generellt gäller att det är mer kostnadseffektivt att analysera fler prover. Prover samlas vanligtvis ihop och körs samtidigt för att hålla kostnaderna nere. Kontakta oss på CGI så hjälper vi dig ta fram ett konstnadsförslag för ditt projekt. Priser och procedurer kan skilja hos andra aktörer.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar att analysera prover beror mycket på antalet prover och på vilket sätt de ska analyseras. Metagenomiska analyser tar generellt lite längre tid. För mer information är du välkommen att kontakta oss på CGI.

Är det möjligt att uppskatta den relativa mängden av olika arter i ett visst område med DNA?

Till viss del är det möjligt. Relativa frekvenser av DNA som kommer från olika arter kan man uppskatta inom ett prov. Man måste dock vara medveten om att det bara går att uttala sig om provet i sig. Hur representativt provet är för området där det samlats in beror på fler faktorer, exempelvis på hur insamlingen gått till.

Hur stor mängd prov behövs för att göra en DNA-analys?

För vävnadsprover behövs ytterst små mängder, ca 10 mg. För spillningsprover krävs lite mer, ca 200 mg, och för jord/sediment behöver man några ml (10-50 ml). För vattenprover behövs ca 100-1000 ml.

Vilken sorts miljöprov innehåller mest DNA?

Jordprover innehåller generellt mycket DNA, samma sak gäller för sedimentprover. För vattenprover varierar det beroende på vilket sorts vatten man använder, men ofta finns det inga stora mängder DNA i vattenprover.

Finns det några nackdelar med att använda miljö-DNA?

Jämfört med traditionella metoder så överväger fördelarna stort med att använda DNA-analyser. Vissa saker är dock inte möjligt att ta reda på endast utifrån DNA. Man kan exempelvis inte säga nåt om faktorer som ålder/livsstadie eller hälsa. Om man använder mitokondrie-DNA så är det heller inte möjligt att fastställa kön, faderskap eller identifiera hybrider, eftersom detta DNA ärvs intakt från modern.