Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Uppvärmningen av den sibiriska permafrosten; isotopstudier av kol och spårmetalltransport till den Arktiska oceanen

Båttransport och provtagning längs Aldan-floden i Sibirien.

Båttransport och provtagning längs Aldan-floden i Sibirien.

Sammanfattning

De nordliga taiga- och tundrabiomerna hyser närmare hälften av det organiska kol som finns ansamlat i alla kontinenternas jordar. Permafrost betyder att marken är frusen året om och endast det översta marklagret, det aktiva lagret, tinar och där kan växter etablera sig. De stora Sibiriska floderna utgör en viktig transportlänk mellan den permafrostdominerande kontinenten och de Sibiriska grundhaven i den Arktiska Oceanen. Vad händer med permafrosten i en varmare värld? Vad får en ökad upptining av permafrosten i taiga- och tundraområdena för effekt på transporten av kol, andra ämnen och metaller (Fe, Mn) från Sibirien till Arktiska oceanen?

Projektet undersöker Lenafloden från dess upprinningsområden i Centrala Sibirien till utflödet i norr vid flodens delta i Laptevhavet. I avrinningsområdet finns torvmarker, olika typer av permafrost och berggrund med varierande geologi. Med hjälp av olika isotopsystem kan vi skapa ett slags fingeravtryck som gör det möjligt att skilja material från olika områden som transporteras i floden. Flodvatten från Lena och biflöden samlas in under olika årstider och ger en övergripande bild var de dominerande källorna för kol och andra element finns inom dräneringsområdet. Resultaten används för att identifiera vilka delområden som ger viktiga bidrag till den övergripande transporten.

Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige, Storbritannien och Ryssland.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och European Union Seventh Framework Programme.

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Don Porcelli (projektledare), University of Oxford, Storbritannien
  • Carl-Magnus Mörth (forskare), Institutionen för Geologiska Vetenskaper, Stockholms Universitet, Sverige
  • Trofim Maximov (forskare), Institute for Biological Problems of Cryolithozone of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences; Director of International Center for BioGeoScience Educational and Scientific Training (BEST) of North-Eastern Federal University, Yakutsk, Ryssland
  • Oleg Pokrovsky (forskare), Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales, Toulouse, Frankrike