Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Analys av partikeltrans-portens betydelse för biogeo-kemin i haven med hjälp av radioaktiva isotoper: ett GEOTRACES projekt i Arktis

Vattenprovtagning i Arktis med CTD och strömmätare monterad. Fotograf: Sandra Gdaniec

Vattenprovtagning i Arktis med CTD och strömmätare monterad. Fotograf: Sandra Gdaniec

Sammanfattning

Små partiklar från mikrometer- till nanometerstorlek i haven är viktiga för transport och omfördelning av ämnen från ytan till deposition i sedimenten. Partiklarna är också av stor betydelse för de biogeokemiska kretsloppen och det är speciellt viktigt i den Arktiska oceanen där partiklaranas egenskaper till stor del styrs av istäckets utbredning och färskvatteninflöden från de omgivande floderna.

Projektet ska utveckla metoder för att mäta isotoper i uranseriens sönderfall, framförallt 230-torium och 231-protaktinium, och undersöka hur halterna av dessa varierar med avståndet från kontinentalsockeln och djupet i havet. Arbetet bidrar till förståelsen hur det går till när små partiklar transporterar kol och andra element i haven.

Projektet är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Frankrike och Tyskland och ingår i ett större internationellt projekt GEOTRACES (www.geotraces.orglänk till annan webbplats). Det är en del av ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet (GEO) och Laboratorie des Sciences du Climat et de l´Environnement (LSCE), Gif sur Yvette, Frankrike.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR).

Projektdeltagare vid muséet

Externa projektdeltagare

  • Matthieu Roy-Barman (projektledare, Frankrike) Versailles-Saint Quentin University och LSCE
  • Carl-Magnus Mörth, (forskare) Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV), Stockholms universitet
  • Michiel Rutgers van der Loeff (forskare) Alfred Wegener Institute (AWI), Bremerhaven, Tyskland
  • Ole Valk (doktorand) AWI, Bremerhaven, Tyskland 
  • Sandra Gdaniec