Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Wickmanit, 532405 (HT)

Wickmanit, MnSn(OH)6, tillhör en grupp hexahydroxostannater som också inkluderar schoenfliesit MgSn(OH)6, burtit CaSn(OH)6 och natanit FeSn(OH)6. Uppkallat efter Frans-Erik Wickman.

Wickmanit. Foto Michael P. Cooper.

Wickmanit från brytrummet Hindenburg, Långban. Tydligt oktaedriska kristaller, ca 1 mm stora, på ett serpentinartad mineral. Provet är ett av Flinks okända och fick av honom nr 161. NRM #19230136. Foto Michael P. Cooper.

Typprovet vid Naturhistoriska riksmuseet

Provnummer:

532405

Lokal:

Långban

Lokalspecifikation:

Brytrummet Skottland

Kommun:

Filipstad

Län:

Värmland

Land:

Sverige (SE)

Georeferens (koordinater):

 

Provtyp:

Handstuff, mineralseparat

Analystyp:

Optisk undersökning, XRD

Typmaterialet (NRM #19532405) av mineralet wickmanit. Foto: Jaana Vuorinen

Typmaterialet (NRM #19532405) av mineralet wickmanit. Foto: Jaana Vuorinen

Etikett till typprovet av wickmanit.

Etikett till typprovet av wickmanit. Provet tillhörde Flinks samling över okända och ofullständigt beskrivna mineral och hade, som etiketten anger, nr 374. På baksidan av etiketten kommenteras att provet deponerats på Naturhistoriska Riksmuseet av Stockholms Högskolas Mineralogiska Institut 1953.