Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Swedenborgit, 500599, 230719, 240025 och 240026 (HT)

Swedenborgit är ett Na-Be-antimonat som beskrevs första gången 1924 av Gregori Aminoff. Mineralet har enbart hittats vid Långban där det uppträder tillsammans med kalcit, berzeliit, richterit m.fl. mineral. Livligt blå fluorescens skiljer det från det liknande mineralet bromellit (BeO), som det ibland uppträder tillsammans med.

Prismatisk swedenborgit-kristall Foto: Erik Jonsson.

Prismatisk, ca 9 mm lång swedenborgit-kristall i kalcitfylld spricka i hematitmalm. Foto: Erik Jonsson. Provet tillhör Dan Johansson.

Typprovet vid Naturhistoriska riksmuseet

Provnummer:

500599, 24026

Lokal:

Långban

Lokalspecifikation:

-

Kommun:

Filipstad

Län:

Värmland

Land:

Sverige (SE)

Georeferens (koordinater):

 

Provtyp:

Handstuff, små rör med pulver

Analystyp:

Optisk och kristallografisk undersökning, våtkemisk analys, XRD

Typmaterialet av mineralet swedenborgit (NRM #19500599). Foto: Jaana Vuorinen

Typmaterialet av mineralet swedenborgit (NRM #19500599). Foto: Jaana Vuorinen

Etikett som hör till holotypprovet av swedenborgit.

Etikett som hör till holotypprovet av swedenborgit.