Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Pinakiolit, 531826-40 (HT)
Ortopinakiolit, 420106 (HT)

Pinakiolit är ett Mg-Mn-borat beskrivet av Gustaf Flink 1890. Dimorfen ortopinakiolit hittades av Helge Bäckström 1895, men befanns vara ett eget mineral långt senare. Båda mineralen har Långban som typlokal men förekommer endast i sällsynta fall tillsammans.

Svarta, platta prismor av pinakiolit (NRM #19270209). Foto: Erik Jonsson.

Svarta, platta prismor av pinakiolit i hausmannitimpegnerad dolomit (NRM #19270209). Provet mäter 7x5 cm. Foto: Erik Jonsson.

Typprovet vid Naturhistoriska riksmuseet

Provnummer:

531826–40 och 420106

Lokal:

Långban

Lokalspecifikation:

-

Kommun:

Filipstad

Län:

Värmland

Land:

Sverige (SE)

Georeferens (koordinater):

 

Provtyp:

Handstuff, rör med separat

Analystyp:

Optisk och kristallografisk undersökning, våtkemisk analys

Holotypmaterialet av ortopinakiolit (NRM #19420106). Foto: Michael P. Cooper.

Holotypmaterialet av ortopinakiolit (NRM #19420106). Mineralet uppträder i kalcit som upp till 4 mm långa, prismatiska kristaller Foto: Michael P. Cooper.

Etikett som hör till holotypprovet av ortopinakiolit. Provet var, som ses, tidigare bestämt som pinakiolit.

Etikett som hör till holotypprovet av ortopinakiolit. Provet var, som ses, tidigare bestämt som pinakiolit.