Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Sandra Gdaniec

Sandra Gdaniec

Doktorand

Kontakt

Tel: 0734-35 90 10 eller 0735-70 65 60
E-post: sandra.gdaniec@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • Fil. kand., Stockholms Universitet, 2011
  • Mastersexamen, Stockholms Universitet, 2013

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Egen forskning i isotopgeologi

Forskningsområden

Långlivade radioaktiva sönderfalls-system har en stor betydelse för att förstå utvecklingen av jorden på en geologisk tidsskala. Jag är intresserad av isotoperna 230- torium (230Th) och 231-protaktinium (231Pa) för att förstå vilken roll marina partiklar har för marina biogekemiska cykler. I havsvatten bildas båda isotoperna från radioaktivt sönderfall av lösligt uran (235U och 234U).

Användningen av 231Pa och 230Th inom studier relaterade till marina biogeokemiska cykler innebär att man jämför deras aktivitet (231Pa och 230Th) med aktiviteten av 235U och 234U i havsvatten. Till skillnad från U, är Pa och Th partikel-reaktiva element vilket gör att produktion, transport och cirkulation av Pa och Th blir intressant för att förstå fördelningen av partikel-reaktiva element i haven.

Forsking om fördelningen och fraktioneringen av 231Pa och 230Th i havet är viktig för att öka vår förståelse rörande fördelningen av mikronäringsämnen (t.ex. järn) och föroreningar i haven. Speciellt är den relativa inverkan av djupvattencirkulation och partiklar på fördelningen av 231Pa och 230Th intressant.

Forskningsprojekt