Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Per Andersson

Dr., Docent, Förste indentent,
Chef för Forskningsavdelningen

Kontakt

Tel: 08-519 540 38
E-post: per.andersson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • M.Sc., Stockholm universitet, 1985
  • Fil Dr., Stockholms universitet, 1991

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Avdelningschef för forskningsavdelningen. Ansvarig för personal och budget samt långsiktigt strategiskt arbete för museets samlingar och forskning. Forskning i geokemi där jag driver ett antal projekt och handleder doktorander. Undervisning vid Stockholms universitet där jag också är docent.

Forskningsområden

Jag är geokemist och arbetar med isotoper som mitt viktigaste verktyg och använder GEOs moderna laboratorier för analys av isotopsammansättning i olika material. Mitt huvudsakliga forskningsområde är frågor kopplade till elementtransport från land till hav via floder och deposition i havssediment. Att förstå på vilket sätt och hur snabbt element transporteras i naturen bidrar till vår förståelse av många viktiga processer på jordytan alltifrån vad som behövs för att liv ska utvecklas till vad som påverkar klimatet.

Jag deltar i ett stort internationellt projekt, GEOTRACES (www.geotraces.orglänk till annan webbplats) som studerar biogeokemiska kretslopp i haven med hjälp av isotoper och spårelement där jag utnyttjar den unika utrustning och kunskap som finns vid enheten.

Forskningsprojekt

Andra professionella roller

  • Medlem i NORDSIM-laboratoriets nordiska styrgrupp, 2002 - 2017
  • Deltog i den konstituerande gruppen för GEOTRACES 2006 samt medlem av GEOTRACES vetenskapliga styrgrupp 2007-2010
  • Medlem i GEOTRACES standards and intercalibration committee 2007-2013

Publikationer