Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny

Martin Whitehouse

Professor, Förste intendent,
Föreståndare för NordSIMS

Kontakt

Tel: 08-519 551 69 / 67
E-post:martin.whitehouse@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

 • B.A., University of Cambridge, Storbritannien, 1983
 • Dr.Phil., University of Oxford, Storbritannien, 1987

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Jag är primärt ansvarig för jonmikrosond-laboratoriet NordSIMS, vilket driver en CAMECA ims1280 jonmikrosond som en gemensam nordisk infrastrukturresurs med Naturhistoriska riksmuseet, Vetenskapsrådet och Islands Universitet som partners. Denna roll inbegriper samordning av personalresurser, utvärdering (tillsammans med styrkommittén) och genomförande av externa projekt, metodutveckling och kvalitetskontroll samt rapportering till finansieringsorganisationerna och ansökningar om driftspengar. Jag är också inblandad i undervisning på grundnivå och masternivå vid Stockholms universitet.

Forskningsområden

Mitt primära forskningsintresse är att använda radiogena och stabila isotoper för att förstå utvecklingen av planetsystemet, inklusive jorden. Specifika frågor som jag sysslar med inkluderar (1) Jord-Mån-systemets tidigaste utveckling och utvecklingen av stora isotopiska och geokemiska reservoarer under de första årmiljonerna efter planetsystemets bildande; (2) Den tidiga skorpans ursprung och natur på de jordliknande planeterna, och särskilt då på jorden, och övergången från sådan tidig protokrusta till modern plattektonik; (3) Karaktären och utvecklingen av den tidiga atmosfären och hydrosfären; (4) Bevis för tidig biogen aktivitet på jorden. Dessa undersökningar genomförs i stor utsträckning genom in-situ mikroanalys av både radiogena och stabila isotoper med hjälp av jonmikrosond samt andra in-situ- och bulk-analytiska metoder.

När det gäller jordens geologiska utveckling är jag framförallt intresserad av den Nordatlantiska kratonens sen-arkeiska historia, främst i Labrador, Grönland och Skottland, liksom den neoprotero-zoiska utvecklingen av den Arabiskt-Nubiska skölden, en av de största regionerna med ny skorptillväxt på jorden. Jag är också aktiv med att utveckla nya jonmikrosond-metoder vilka kan tillämpas på modern ekologi liksom på kärnsäkerhet och kriminalteknik.

Min forskning finansieras för närvarande av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet och Strålsäkerhets-myndigheten.

Forskningsprojekt

Andra professionella roller

 • Advisory Board member and deputy chair, Heidelberg HR Ion Microprobe (HIP), 2014 -
 • Steering Committee member, Centre for Advanced Surface Analysis (CASA), University of Lausanne/Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne, 2013 – 2017
 • Steering Committee member, Natural Environment Research Council (UK) Isotope Geoscience Facilities, 1994-1998 and 2011-2015.
 • Member, Crafoord Prize committee of the Royal Swedish Academy of Sciences, 2012 –
 • Member, Aminoff Prize committee of the Royal Swedish Academy of Sciences, 2017 –
 • Subject Editor, Journal of the Geological Society of London, 1999 – 2016
 • Editorial Board member, Chemical Geology, 2003 -

Utmärkelser

 • Utländsk medlem av Kungliga Vetenskapsakademien
 • A.E. Phaup Award, Geological Society of Zimbabwe (tillsammans med H.R.Rollinson) - 2011
 • Assar Hadding-priset, Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Lund (tillsammans med S. Claesson) - 2016

Publikationer

Mer information om NordSIMS