Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Lorraine Tual

Dr., Post-doktor
Stationerad vid University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Kontakt

Tel:
E-post: lorraine.tual@nrm.se


Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • B.Sc., M.Sc., Earth Science, Université de Rennes 1, Frankrike, 2011
  • Ph.D., Lithosphere and Biosphere Science, Lunds Universitet, Sverige, 2016

Arbetsuppgifter

  • Post-doktor vid Vegacentret

Forskningsområden 

Mitt huvudsakliga intresse är att förstå hur bergskedjor bildas och hur de eroderas ner. I dynamiska orogena system ger metamorfa bergarter exceptionella möjligheter att förstå geologiska processer på djupet med hjälp av ett stort antal metoder i olika skalor. Min forskning kombinerar fältarbete och petrologi med mikroanalyser och syftar till en bättre förståelse av ett av de mest intressanta men också mest utmanande problemen inom metamorf geologi: att  kartlägga mineraltillväxt genom tiden.

Insikt i lithosfärens tektonik och långsiktiga utveckling kräver pålitliga kopplingar mellan mineral-åldrar och tryck-  och tempe-ratur-data från mineral. Kronologiska studier bygger normalt på in-situ datering av accessoriska mineral, så som zirkon, monazit och xenotim. Emellertid finns det begränsningar i vår förmåga att länka dessa åldrar till specifik tryck- och temperatur-information från petrogenetiska indikatormineral som granat.

Fördelningen av specifika spårelement mellan metamorfa mineral används i allmännhet för att länka samman åldrar med tryck- och temperatur-utveckling. Min forskning är inriktad på att försöka förbättra vår förståelse av denna länk, genom att integrera spår-element-geokemi, modellering av fasjämvikter och flera olika geokronologiska metoder (U-Pb i zirkon, monazit och rutil; Lu-Hf i granat). Nya insikter i "petrokronologi" kommer att erhållas genom att direkt jämföra åldersresultat med spårelementsammansättningar från vart och ett av dessa system och mineral.

Forskningsprojekt

Publikationer