Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Kjell Billström

Kjell Billström

Dr., förste indentent

Kontakt

Tel: 08-519 551 28
E-post: kjell.billstrom@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • Fil. Dr. i geologi, Uppsala universitet, 1985

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

  • Forskning inom isotopgeologi.
  • Ansvarar för avdelningens forskningssamling av prov insamlade för isotopanalys, och tillhörande databas.
  • Kurser i isotopgeologi vid Luleå Tekniska Universitet.

Forskningsområden

Isotopgeologiska metoder kan användas inom olika geologiska discipliner. Främst använder jag stabila och radiometriska isotopsystem för att tolka bildning och utveckling av bergarter, samt för att förstå processer som leder till bildning av olika malmtyper. I allmänhet samarbetar jag med kollegor från olika institutioner, och med olika typer av extern finansiering.

Några aktuella projektområden kan nämnas; ett av dessa handlar om bestämning av tidpunkten för (Pb-Zn) malmbildning i fjällkedjan och detta skall ske genom att datera zinkblände med hjälp av Rb-Sr metoden.

Ett annat projekt är inriktat på att klargöra bildningsbetingelser för U-och REE-rika mineraliseringar i Na-omvandlade bergarter i Ukraina.

Därutöver är jag engagerad i olika projekt inom arkeologin, i vilka framförallt Pb isotoper, men även Nd och Sr isotoper, används. Utifrån analysdata kan man tolka varifrån (regioner/gruvor) metaller har hämtas till produktion av föremål från Skandinavisk bronsålder samt för att bestämma vilka stenbrott som använts vid tillverkning av stenyxor funna i Norge.

Aktuella forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

Publikationer