Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Francesco Bernardi

Doktorand och gästforskare från Trieste Universitet, Italien

Kontakt

E-post: francesco.bernardi@phd.units.it

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • B.Sc., Geologi, University of Trieste, Italien, 2016
  • M.Sc., Geovetenskap, University of Trieste, Italien, 2020
  • Doktorand i Geovetenskap, University of Trieste, Italien

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Mineralogisk forskning.

Forskningsområden

Min forskning är fokuserad på beräkning av vatteninnehåll i kvarts som ett verktyg för att bestämma dess ursprung.

Till skillnad från andra vanliga mineral så bildar kvarts inga fasta lösningar utan anses vara ett rent mineral, vilket endast består av kiseldioxid (SiO2). Spår av andra kemiska ämnen kan emellertid inkorporeras som föroreningar och defekter i kristallgittret. En vanlig sådan förorening är när Si4+ ersätts med H+ samt en trevärd jon (som Al3+ eller B3+), eller av 4H+ och LiOH. Sådana substitutioner kan avslöjas genom Infraröd (IR)-absorption, där specfika våglängder kan urskiljas. Eftersom dessa substitutioner är beroende av tryck, temperatur och kemisk miljö, ger sådana IR-spektra information om kvartsens bildningsförhållanden, och därmed dess ursprung.

Inom mitt nuvarande projekt försöker jag tillämpa denna metod på kvarts i sedimentära bergarter från sydöstra Alperna och de yttre Dinariderna för att verifiera förändringar i sedimentens ursprung under en period (Krita-Eocen) då dessa sediment avsattes i bassänger i anslutning till att Tethys-havet slöts.

Studiet av OH-defekter i kvarts i magmatiska bergarter, liksom studiet av detritisk kvarts i sedimentära bergarter, är bara i sin linda. Därför vill jag integrera data från sedimentära bergarter med data från magmatiska bergarter i omgivande områden, såsom den välkända supervulkanen vid Val Sesia. Dessutom ska kemisk analys av spårelementsammansättning i kvarts göras med LA-ICP-MS för att kontrollera sambandet mellan halterna av olika spårelement (t.ex. Al och B) och förekomsten av OH-substitutioner.

Forskningsprojekt