Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny
Åke Johansson

Åke Johansson

Dr., Förste intendent

Kontakt

Tel: 08-519 540 34
E-post: ake.johansson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

 • Fil. Kand, Geovetenskap, Stockholms Universitet, 1979
 • Fil. Dr., Mineralogi och petrologi, Stockholms Universitet, 1984
 • Docent, Göteborgs Universitet, 1992

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

 •  Egen forskning inom isotopgeologi
 •  Handledning av studenter och gästforskare
 •  Ansvarig för GEO-biblioteket vid NRM
 •  Webbansvarig för Enheten för Geovetenskap
 • Jourhavande geolog
 • Ansvarig för Geologins Dags arrangemang på NRM m.fl. populärvetenskapliga aktiviteter inom geologi

Forskningsområden

Mitt forskningsområde handlar i huvudsak om den Fennoskandiska sköldens geologiska utveckling under prekambrisk tid, och dess relation till andra prekambriska sköldområden och kratoner, såsom Laurentia (Nordamerika), Amazonia och Västafrika. Arbetsmetoder inkluderar geokronologiska (U-Pb), isotopgeokemiska (Rb-Sr, Sm-Nd) och geokemiska undersökningar av relevanta bergarter. Jag har arbetat med berggrunden i södra Sverige (Blekinge, Protoginzonen, Sydvästsveriges södra del) och Bornholm, liksom med den Svekofenniska berggrunden i östra Mellansverige. Därutöver har jag tidigare arbetet med Svalbards Kaledonska berggrund.

Forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

Andra professionella roller

 • Medlem i styrelsen för Föreningen för Geologins Dag 2009 - 2020 (ordförande 2013 - 2020)
 • Medlem i Svenska Nationalkommittén för Geologi sedan 2016

Publikationer