Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Åke Johansson

Åke Johansson

Dr., Associerad forskare
(pensionerad förste intendent)

Kontakt

Tel: -
E-post: ake.johansson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • Fil. Kand, Geovetenskap, Stockholms Universitet, 1979
  • Fil. Dr., Mineralogi och petrologi, Stockholms Universitet, 1984
  • Docent, Göteborgs Universitet, 1992

Forskningsområden

Mitt forskningsområde handlar i huvudsak om den Fennoskandiska sköldens geologiska utveckling under prekambrisk tid, och dess relation till andra prekambriska sköldområden och kratoner, såsom Laurentia (Nordamerika), Amazonia och Västafrika. Arbetsmetoder inkluderar geokronologiska (U-Pb), isotopgeokemiska (Rb-Sr, Sm-Nd) och geokemiska undersökningar av relevanta bergarter. Jag har arbetat med berggrunden i södra Sverige (Blekinge, Protoginzonen, Sydvästsveriges södra del) och Bornholm, liksom med den Svekofenniska berggrunden i östra Mellansverige. Därutöver har jag tidigare arbetet med Svalbards Kaledonska berggrund.

Jag gick formellt i pension 1 september 2022 efter 38 år på Naturhistoriska riksmuseet, men kommer att fortsätta på deltid som associerad forskare med att sammanställa och publicera pågående forskning, liksom att försöka få den populärvetenskapliga bok om Sveriges geologi som jag varit involverad i under flera år publicerad.

Forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

Andra professionella roller

  • Medlem i styrelsen för Föreningen för Geologins Dag 2009 - 2020 (ordförande 2013 - 2020)
  • Medlem i Svenska Nationalkommittén för Geologi 2016-2023

Publikationer