Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ny forskning om lavars symbios

I en lav, där en svamp och en alg lever i symbios, får svampen sina kolhydrater från algen. En ny dna-studie visar att många lavsvampar dessutom verkar ha de gener som krävs för att själv bryta ned kolhydrater från underlaget den växer på. Därmed breddas grundläggande kunskap om lavars livsbetingelser och evolutionära fördelar.

Lunglav på trädstam

Lunglav. En studie från bl. a. museets forskare gav ökad kunskap om hur lavsvampar kan tillgodogöra sig kolhydrater och därigenom en bättre bild av samspelet med omvärlden. Foto Birgitta Strömbäck.

Lavar används ofta som förklarande exempel på vad symbios är. Men forskare har länge diskuterat om lavens svamp verkligen är helt beroende av symbiosen med algen för att få de kolhydrater den behöver. Om det vore så borde lavsvamparna sakna gener som kodar för sådana funktioner, gener som de nedbrytande svamparna har. Forskare från museet deltog i en internationell forskargrupp för att ta reda på det.

I svampriket har arterna olika lösningar för att få kolhydrater. Nedbrytande svampar tar det från underlaget de växer på, ofta trädstammars bark eller död ved. Ett annat sätt är genom mykorrhiza, som är symbiosen mellan svampar och växters rötter. Ett tredje är lavar där svamp och alg lever i symbios.

Jämförde gener hos lavsvampar med nedbrytare

För att undersöka lavsvamparnas genetiska förutsättningar att omsätta kolhydrater från underlaget jämförde forskarna hela genomen, genuppsättningarna, hos 46 olika lavsvampar i den största gruppen Lecanoromycetes med genomen hos nedbrytande svampar. Det visade sig att samtliga lavsvampar hade genuppsättningar för dessa funktioner. Även om antalet sådana gener och funktioner varierade starkt mellan olika lavsvampar var flera fullt jämförbara med nedbrytande svampar.

Förutsättningarna för att omsätta kolhydrater från underlaget finns alltså hos många lavsvampar och forskarna liknar det vid att besöka en vegetarian och hitta en kökslåda full med köttknivar.

Forskarnas slutsatser är att evolutionen av lavsvampar inte har lett till förlust av generna som ger förmåga att bryta ned och transportera kolhydrater och resultaten stöder uppfattningen att vissa lavar inte bara får kolhydrater från sin symbios med alger utan även ett tillskott från andra källor, som det underlag de växer på.

Studien publicerades i tidskriften Nature Communications.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster