Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Utrotningshotad papegoja har bra gener

papegoja

Kakapon på Nya Zeeland har fått gener kartlagda. Foto Jake Osborne

Kakapon är en utrotningshotad papegojart som inte kan flyga och enbart finns på Nya Zeeland. Men den första kartläggningen av kakapons arvsmassa ger hopp. Trots isolering och inavel verkar dess skadliga mutationer ha minskat.

Innan människorna kom till Nya Zeeland fanns troligen hundratusentals kakapoer, eller ugglepapegojor som de även kallas, på Nya Zeeland. Efter människans ankomst har antalet papegojor minskat drastiskt och idag är arten utrotningshotad. År 1995 fanns bara 51 fåglar, varav 50 var isolerade på den lilla ön Stewart Island. På fastlandet fanns en ensam hane, känd som Richard Henry. Idag har antalet kakapoer ökat till cirka 200 individer.

Nu kommer oväntade och goda nyheter. Den första kartläggningen av artens arvsmassa visar att potentiellt skadliga mutationer hos arten verkar ha minskat, trots 10 000 års isolering och inavel. Kakapoerna bär i själva verket färre skadliga mutationer än vad nu utdöda populationer på fastlandet en gång gjorde. Forskare från Sverige och Nya Zeeland har gjort analyserna som publiceras i tidskriften Cell Genomics.

- Vår studie visar att den kvarvarande populationen på Stewart Island har varit isolerad i cirka 10 000 år och att under denna tid har skadliga mutationer tagits bort genom naturligt urval i en ”reningsprocess” (purging) och att inaveln kan ha underlättat detta, säger Nicolas Dussex, forskare vid Centrum för paleogenetik, som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.

Love Dalén, professor vid Naturhistoriska riksmuseet, säger att skadliga mutationer kan leda till genetiska sjukdomar i små populationer.

- Våra fynd som visar ett minskat antal skadliga mutationer är viktiga eftersom det innebär att inavel i dagens population sannolikt kommer att ha mindre allvarlig påverkan än vi först trodde.

Studien är den första heltäckande av kakapons arvsmassa. Genuppsättningen från 49 individer av arten har analyserats, däribland 14 individer av den utdöda populationen på fastlandet.

papegoja i träd

Kakapon hade överraskande bra gener. Foto Jake Osborne.

Underlättar bevarandearbete

Enligt teorin ska skadliga mutationer ansamlas i små populationer och öka risken för utrotning. Men det kan också vara så att skadliga genvarianter, som exponeras genom inavel, kan försvinna från populationen genom naturligt urval, genom ”rensning”. Den nya studien visar att det i fallet med kakapoerna rör sig om sådan ”rensning”.

Enligt forskarna kan resultaten användas praktiskt för att bevara kakapoerna. Genom att använda uppgifter om genetisk status går det att välja ut de bästa individerna för att skapa en livskraftig population.

Studien har också en mer generell betydelse för bevarande av andra arter med hög grad av inavel och isolering då resultaten tyder på att det är möjligt att arter under vissa omständigheter kan överleva, även om de varit isolerade i många generationer.

- Även om arten fortfarande är hotad är våra resultat uppmuntrande eftersom de visar att ett stort antal genetiska defekter har gått förlorade över tid och att hög inavel ensam kanske inte nödvändigtvis betyder att arten är dömd till utrotning. Det ger oss ett visst hopp om den långsiktiga överlevnaden av kakapon såväl som andra arter med en liknande befolkningshistoria, säger Nicolas Dussex.

Forskarna ska nu fortsätta att undersöka andra extremt inavlade fågel- och däggdjursarter.