Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Fullt av fossil i nedlagda gruvor

I en forskningsstudie har fler än 30 djupa gruvor i Sverige undersökts för att utreda hur utbredda spåren av tidigare liv är i underjorden – och spåren är överraskande vanliga.

Sten från gruva med kristaller på

Mineralkristaller i ett sprickhålrum från Nyängsgruvan, Hofors, Bergslagen. Kristallerna har en kemisk sammansättning som visar att mikroorganismer levt i sprickhålrummet. Bild: Henrik Drake

Senaste åren har forskare kunnat belägga att mikroorganismer lever djupt ner i urbergets spricksystem och att de har gjort så under miljontals år. Denna djupa biosfär är Jordens till volymen största ekosystem.

Urberget är livsmiljö för en grupp mycket härdiga mikroorganismer som har anpassat sitt liv till en mörk, syrefri miljö och till den energifattiga kost i form av lösta gaser och det sparsamma organiska material som sipprar ned från ytbiosfären.

Samlingar undersöks på nytt

I museets samlingar finns ett stort antal prover från sedan länge nedlagda gruvor, främst från Bergslagen. Forskarna har undersökt hur utbredda fossila spår av mikroorganismer är i urbergets spricksystem, när urberget koloniserades, och av vilka organismer.

Henrik Drake är docent vid Linnéuniversitetet och har lett studien.
– Vi undersökte mineralprover från fler än 30 gruvor och hittade faktiskt entydiga spår av tidigare mikroorganismer i en majoritet av dem.

Forskarna hittade tecken på tidigare liv genom att studera provernas isotoper, molekyler och morfologi, dvs utseende. Intressant nog kom dessa spår av liv från arkéer, bakterier och eukaryoter, alltså de tre grenarna på livets träd.

Fullt av fossil

Proverna hämtades dels dels från nedlagda gruvor och dels från aktiva gruvor såsom Garpenberg, där spår av liv kunde beläggas till nästan en kilometers djup.

– Fynden visar att urberget är fullt av fossil. Fossil har man tidigare tänkt sig vara förbehållet sedimentära avlagringar, men här visar vi att urberget också har ett rikt fossilt arkiv, i alla fall från mikroorganismer, säger Magnus Ivarsson, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, som också deltog i studien.

Proverna från nedlagda gruvor har insamlats av gruvarbetare och samlare och hämtades ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar, vilket gav möjlighet att undersöka platser som är vattenfyllda och bortbrutna idag. Det är ett unikt provmaterial som legat på museet och väntat - i vissa fall i över 100 år - på att någon ska upptäcka att de faktiskt innehåller spår av Sveriges fossila djupbiosfär.

Forskningsrapporten

Resultaten presenteras i artikeln Biosignatures of ancient microbial life are present across the igneous crust of the Fennoscandian shieldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Nature-tidskriften Communications Earth & Environment (publicerad 2021-06-03).