Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Ej besläktade mossarter kan utbyta gener

Nu har forskare visat ännu ett sätt som olika växter kan byta gener med varandra utan att vara förälder och avkomma.

mossa och kärr

Kalkat kärr i Härjedalen med de studerade mossorna Scorpidium cossonii, späd skorpionmossa (överst) och Bryum pseudotriquetrum, kärrbryum. Foto: L. Hedenäs

Två svenska mossarter som växt nära varandra på samma plats har på något sätt bytt gener mellan kloroplasterna och forskarna ser ett samband mellan händelsen och att området kalkats som en bevarandeåtgärd mot försurning.

Så kallad horisontell genöverföring är en betydelsefull process i evolutionen hos växter. Detta är första gången sådan överföring har upptäckts ske mellan växternas kloroplaster. I kloroplasterna binder de gröna växterna solenergin, och de innehåller bland annat klorofyll som är viktigt för fotosyntesen.

Storskalig kalkning av myrar skapar öppna ytor

Precis hur överföringen har gått till är inte känt men det verkar som att den sker tidigt i mossornas livscykel när sporer sprids till ett nytt område, då olika mossarters tidiga stadier växer tätt, blandade med varandra. Kalkning som utförts som bevarandeåtgärd mot försurade vatten resulterar i stora myrytor öppna för kolonisation. Det var när forskarna studerade mossor från nyligen kalkade myrar som de upptäckte att överföringen av gener har skett.

- Det här kan innebära ett bekymmer för bevarandearbete för att motverka försurning eftersom genmodifiering kan uppstå som en konsekvens av kalkning, säger Lars Hedenäs, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet

Utvecklingslinjerna för de två mossarterna i studien skildes åt för ca 180 miljoner år sedan och forskarna kunde utesluta andra möjliga orsaker till genutbytet, som hybridisering eller ofullständig artbildning.

Forskningsresultaten publicerades i Annals of Botanylänk till annan webbplats