Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

DNA avslöjade falska blåbockar men Naturhistoriska riksmuseets är äkta

Blåbocken är ett av de mest sällsynta djuren i museisamlingar av de däggdjur som dött ut i historisk tid. Nu visar en DNA-undersökning att museiexemplaren är ännu färre än man trodde.

Blåbock. Foto Naturhistoriska riksmuseet.

Bekräftad blåbock. En dna-undersökning visade att blåbocken som står utställd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är äkta. Enstaka kvarlevor från blåbock finns idag på få museer i Europa. Blåbocken är utdöd sedan år 1800.

Blåbocken, som var en gräsätande antilop i Sydafrika, är utdöd sedan år 1800. Idag finns bara enstaka exemplar bevarade på museum.

En ny dna-undersökning visar att sex av museiexemplaren har identifierats fel och istället är närbesläktade antiloparter som även lever idag. Denna dna-undersökning kunde bara bekräfta fyra exemplar som blåbock vilket gör arten ännu mer sällsynt än man trodde. Undersökningen visar också att exemplaret som står utställt på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm verkligen är från den utdöda blåbocken.

Studien publicerades i tidskriften Scientific Reports 22 januari 2021.

Blåbock i Stockholm och Uppsala

Utställt på Naturhistoriska riksmuseet finns ett monterat skinn med horn från en hane, men inga ben eller kranium är bevarade. Exemplaret är äkta.

På Evolutionsmuseet i Uppsala finns ett par horn monterade på en platta. Det exemplaret är också äkta enligt den nya dna-undersökningen.

- Vi ser också att de två blåbockarna i Stockholm och Uppsala är mycket nära släkt med varandra, förmodligen från samma flock antiloper som en gång levde i Sydafrika, säger Daniela C. Kalthoff vid Naturhistoriska riksmuseet som deltagit i studien.

Få exemplar i världen

DNA-studien bekräftar också att ett skinn från en hona som står monterat i Naturhistoriska museet i Wien är äkta. Samma sak med enstaka benbitar på Naturalis museum i Leiden. Dessutom finns två monterade skinn i Paris och Leiden, men dessa har inte kunnat provtas än.

- Tyvärr verkar inte något kranium från blåbock finnas kvar så skinnet och hornen är den bästa ledtråd vi har om hur blåbocken såg ut, säger Daniela C. Kalthoff om den monterade blåbocken på Naturhistoriska riksmuseet.

Sällsynt och utsatt

Skinnet som står utställt på Naturhistoriska riksmuseet beställdes år 1781 tillsammans med andra djur från Sydafrika. Kvittot från beställningen visar att blåbocken var det dyraste djuret, 8 riksdaler.

Blåbocken försvann ungefär samtidigt med Europas kolonisering av Afrika under 1700-talet. DNA-undersökningen visar också en låg genetisk mångfald vilket tolkas som att blåbocken förmodligen var sällsynt redan när koloniseringen började.