Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Sabeltandad katts DNA beskriver en uthållig jägare

Forskare har kartlagt ett sabeltandat kattdjurs DNA och drar slutsatser om ett socialt intelligent flockdjur som jagade i grupp genom att trötta ut bytet över långa distanser. Trots stora likheter var den en mycket avlägsen släkting till dagens kattdjur.

En illustration av två sabeltandade katter som jagar ett byte. 

Forskare har lyckats kartlägga sabeltandade kattdjurs arvsmassa. De var flockdjur anpassade för långdistanslöpning. Illustration: Velizar A. Simeonovski.

Det sabeltandade kattdjuret Homotherium dog ut under den senaste istiden, för ca 10 000 år sedan. Fossil av sabeltandade katter har hittats på alla kontinenter utom Australien och Antarktis. Forskare vid Köpenhamns universitet har nu tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm kartlagt hela arvsmassan hos ett sådant fossil som hittats i Kanada, med en ålder på mer än 47 000 år.

Genom att jämföra dess DNA med nu levande kattdjur, i ett samarbete mellan medicinsk och genetisk expertis, kunde forskarna dra flera slutsatser om vad som var karaktäristiskt för det sabeltandade kattdjuret Homotherium.

Anpassad för uthållighet

Forskarna kom fram till att det sabeltandade kattdjuret varit ett vanligt djur som fanns i stora antal under ca 40 miljoner år. De hade utmärkt syn på dagtid, hade komplexa sociala beteenden och levde i flock.

Genetiska anpassningar tyder på tät benvävnad och välutvecklade system för blodcirkulation och syreupptagningsförmåga, vilket gjorde dem mycket väl lämpade för uthållig långdistanslöpning.

- Resultaten tyder på att dessa sabeltandade katter jagade i flock under dagtid och att de hade en strategi som gick ut på att trötta ut sina byten, säger professor Love Dalén vid Naturhistoriska riksmuseet som sekvenserat arvsmassan hos några av kattdjuren i studien.

Avlägsna släktingar

Det som också överraskade forskarna var det avlägsna släktskapet med dagens kattdjur. För att hitta en gemensam förfader mellan dagens kattdjur och Homotherium behövde forskarna gå tillbaka minst 22,5 miljoner år. De är alltså mycket avlägsna släktingar. Som jämförelse hade människor och gibbonapor en gemensam förfader för 15-20 miljoner år sedan.

Studien pulicerades 15 oktober 2020 i tidskriften Current Biologylänk till annan webbplats. “Genomic adaptations and evolutionary history of the extinct scimitar-toothed cat, Homotherium latidens