Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Parasiter redan på de första djuren

Fossila armfotingar från en 525 miljoner år gammal havsbotten visade sig ha varit angripna av parasiter. Forskarna konstaterar att parasitism förekom redan bland de allra första djuren.

Reconstruction. Rebecca Gelernter, Near Bird Studios

En rekonstruktion av armfotingar på en havsbotten under kambrium där många hade tubformade djur som parasiterade på armfotingarna genom att stjäla deras mat. Illustration Rebecca Gelernter, Near Bird Studios.

Resultaten publicerades i Nature Communications.

Det hittills tidigaste kända tecknet på parasitism upptäcktes när forskare från Naturhistoriska riksmuseet tillsammans med kinesiska kollegor studerade tusentals fossila armfotingar från en 525 miljoner år gammal havsbotten i Kina. Många av armfotingarna hade flera vita fossil av ett tubformat djur på sitt skal och dessa verkar ha stulit mat ur armfotingarnas mun.

Parasitism

Parasit kallas en organism som lever på eller i en annan art på ett sätt som är skadligt för arten. Parasiter spelar en viktig roll i dagens ekosystem men mycket lite är känt om deras uppkomst och evolution.

Armfotingar

En armfoting, eller brachiopod, är ett djur som påminner om en mussla till utseendet. Den filtrerar vatten mellan två skal men har också ett fasthållningsorgan genom ett hål i skalet för att hålla sig fast i en sten eller gräva ner sig i sanden med. Idag är de inte så vanliga men armfotingar har varit betydligt vanligare under äldre tidsperioder. De uppkom under kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden.

Fossil

Många fossila armfotingar hade tubformade parasiter på sitt skal.

Angripna minskade i storlek

När skalens storlek jämfördes upptäcktes att armfotingarna som hade de tubformade djuren på sitt skal var signifikant mindre i storlek än de som inte var angripna. Skillnaden i kroppsstorlek var i genomsnitt 25%.

- Den tydliga skillnaden i storlek visar att dessa djurs relation var parasitisk och att armfotingarna led skada av att bli infekterade, säger Tim Topper, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Dessutom observerades att alla vita tuber var placerade åt samma håll, längs armfotingarnas främre skalkant. Det här skulle ha gjort att de tublevande organismerna kunde fånga upp näring i det vatten som strömmade genom armfotingarnas filtrerande organ. Beteendet att stjäla mat från ett annat djur kallas för kleptoparasitism och har bara observerats ett fåtal gånger bland både levande och utdöda djurarter.

Tidsperioden kambrium är känd för sin relativt snabba evolution och att de flesta av de moderna djurgrupperna utvecklades.

- Samtidigt som de första djuren utvecklades och spreds i världshaven under kambrium, så spreds även parasiterna med dem, säger Christian Skovsted, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Fossil

Även på de första djuren för 500 miljoner år sedan fanns parasiter visar ny forskning från Naturhistoriska riksmuseet.