Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Utdöda sångfåglars DNA avslöjar dödsorsaker

Fåglarna huia och kokaka var två vanliga fåglar i Nya Zeelands skogar. De sågs senast år 1907 respektive 1960, men anses nu vara utdöda. Nu har forskare kartlagt hela deras DNA och kunde se en klimatpåverkan men ingen inavel, vilket tyder på en snabb nedgång i antal förmodligen orsakad av nya rovdjur som Européer hade med sig.

Fågeln huia. Museum of New Zeeland.

Huia, utdöd. DNA från två utdöda fågelarter från Nya Zeeland visar på en avtagande population sedan istiden och senare ett utdöende på grund av nya rovdjur, avslöjar en ny forskningsstudie vid Naturhistoriska riksmuseet. Bild Museum of New Zeeland.

På jorden sker nu en dramatisk förlust av biologisk mångfald, vilket beskrivs som det sjätte massutdöendet. Även när människan ytterst är orsaken till andra arters utdöende, så påverkas även mångfalden av klimatförändringar och genetiska faktorer, till exempel förlust i genetisk mångfald och inavel.

Öar särskilt drabbade

Öars ekosystem påverkats mycket av mänsklig aktivitet. Ett tydligt exempel är Nya Zeeland som har utsatts för en betydande förlust i biologisk mångfald efter Polynesierna kolonisation under 1300-talet, och Européernas under 1800-talet. Det ledde till överjakt, djurs minskade utrymme och introduktionen av rovdjur som råttor, mårddjur och pungråttor.

Idag kan forskare få värdefulla ledtrådar till orsakerna bakom arters utdöende genom att sekvensera DNA från bevarade individer i museisamlingar. Forskare från Naturhistoriska riksmuseet har kartlagt DNA från de utdöda fåglarna huia och kokako för att undersöka deras demografiska förändringar och uppskatta graden av inavel.

Ingen inavel

Resultatet visade att dessa skogslevande fåglar minskade i antal sedan istiden, ca 10 000 år sedan, då deras utrymme minskade till små isolerade skogsområden. Men fågelpopulationerna förblev små även efter istiden, när klimatet blev varmare och skogarna spred sig igen.

Intressant nog visade ingen av arterna tecken på inavel. Det indikerar ett snabbt försvinnande under några få årtionden, förmodligen mest orsakat av människans skogsavverkning och introduktionen av de nya rovdjur som Européerna tog med sig från Europa.

Denna forskning publicerades i tidskriften Biology Letters, 2019-09-04.

Kontaktperson Nicolas Dussex, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Kokako. Muesum of New Zeeland.

Kokako, utdöd. DNA från två utdöda fågelarter från Nya Zeeland visar på en avtagande population sedan istiden och senare ett utdöende på grund av nya rovdjur, avslöjar en ny forskningsstudie vid Naturhistoriska riksmuseet. Bild Museum of New Zeeland.

Huia. (Heteralocha acutirostris) är en utdöd fågel i familjen vårtkråkor inom ordningen tättingar. Bilden är från Museum für Naturkunde Berlin. Foto: Wikicommons/Haplochromis

Huia. (Heteralocha acutirostris) är en utdöd fågel i familjen vårtkråkor inom ordningen tättingar. Bilden är från Museum für Naturkunde Berlin. Foto: Wikicommons/Haplochromis