Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Tack för all björnspillning!

Spillning avslöjar antal björnar i Västerbotten.

Björnspillning. Foto Jessica Åsbrink.

Björnspillning men mycket blåbär. Foto Jessica Åsbrink.

Över 1200 spillningsprover har skickats till Naturhistoriska riksmuseet under hösten 2019. Nu påbörjas en DNA-analys som ska visa hur många björnar som finns i Västerbotten.

Insamlingen av spillningsprover från björn i Västerbottens län är nu avslutad och har samlats in av många olika personer, däribland jägare, samebyar, länsstyrelsen och allmänhet. Under perioden augusti till oktober skickades fler än 1200 prover in till Naturhistoriska riksmuseet som är den myndighet som koordinerar björninventeringen.

- Vi är glada över att så många personer har samlat in prover, det är 25% fler prover än vid senaste insamlingen 2014, säger Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet. Ju fler prover desto säkrare uppskattning kan vi göra.

Att det är fler prover behöver inte betyda att antalet björnar är fler. Målet med insamlingen är att få en uppskattning av björnpopulationens storlek som ett underlag till länsstyrelsens rovdjursförvaltning.

Provrör

Bara ett litet prov behövs från spillningen. Över 1200 prover kunde samlas in tack vare många engagerade frivilliga i Västerbotten. Foto Jessica Åsbrink

Proverna DNA-analyseras

Vid den senaste inventeringen, år 2014, beräknades populationen uppgå till 362 björnar i Västerbotten, med en viss osäkerhet i skattningen (95 % konfidensintervall: mellan 310 och 459 björnar). Detta var på samma nivå som 2009. Antalet björnar i ett län påverkas framför allt av de beslut som tas i förvaltningen.

Nu när insamlingen är färdig kommer varje prov att DNA-analyseras på Naturhistoriska riksmuseet för att se vilka som går att analysera för björn och vilka prover som är från samma individ. Detta är redan påbörjat och kommer vara färdigt till våren 2020. Analysen kan följas på denna sida som uppdateras kontinuerligt:

https://cgi-nrm.github.io/Bjorn2019/karta.htmllänk till annan webbplats

Den här typen av inventering är möjlig tack vare ett mycket stort antal engagerade personer runt om i landet som rör sig i skog och mark. Nästa år är det björninventering i Jämtland och Västernorrland. Planeringen för det har redan börjat.