Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Museet får ansvar för inventering av fjällräv, kungsörn och björn

Naturvårdsverket ger Naturhistoriska riksmuseet i uppdrag att vara nationell koordinator för inventeringen av ytterligare tre djur – fjällräv, kungsörn och brunbjörn.

Flera djurarter i Sverige inventeras varje år för att ge kunskap om utbredning, antal och bevarandestatus.

Själva inventeringen sköts framför allt av länsstyrelser och många frivilliga och innebär att räkna individer, boplatser och tillökningar. Det samlas även in spillning som Naturhistoriska riksmuseet artbestämmer med DNA-analys, som en del i inventeringen. Som koordinator får museet ansvar att samordna, kvalitetssäkra och utvärdera inventeringsarbetet.

Sedan tidigare ansvarar museet för inventering av bland annat tumlare, utter, havsörn, gråsäl mm.

Fjällräv. Illustratör Håkan Delin.

Fjällräv i vinterdräkt. Illustratör Håkan Delin.

Brunbjörn. Illustratör Håkan Delin.

Brunbjörn. Illustratör Håkan Delin.

Kungsörn. Illustratör Håkan Delin.

Kungsörn. Illustratör Håkan Delin.