Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Stärkt samarbete med Stockholms universitet

Den 5 december 2017 signerades en betydelsefull överenskommelse om samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet, NRM, och Stockholms universitet, SU. Den övergripande uppgörelsen rör allt från forskningssamarbeten inom olika enheter till stöd för forskningsstrukturer.

Vid en gemensam ceremoni träffades överintendent Joakim Malmström och rektor Astrid Söderbergh Widding i det pampiga Bloms hus i hjärtat av universitetsområdet för underskrift av dokumentet.

– Överenskommelsen är viktigt eftersom det befäster våra goda relationer med universitet, inte minst vad gäller affilierade forskare som kan arbeta sömlöst mellan våra organisationer och därmed få tillgång till dess olika forskningsresurser. Jag hoppas även att den ska fördjupas till att omfatta fler områden, säger Joakim Malmström.

Överintendent Joakim Malmström och rektor Astrid Söderbergh Widdin signerar den historiska överenskommelsen. Foto Håkan Borgström.

Överintendent Joakim Malmström och rektor Astrid Söderbergh Widding signerar den historiska överenskommelsen. Foto Håkan Borgström.

Befästa kontakter

Även rektor Astrid Söderbergh Widding ser överenskommelsen som ett sätt att befästa de kontakter som redan finns mellan universitetet och museet:
– Jag ser fram emot att vi ytterligare ska kunna utveckla samarbetet. Ett område skulle kunna vara i hur vi publikt presenterar vår forskning, ett område Naturhistoriska riksmuseet har lång erfarenhet av.

Bakgrunden är att Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet har ett gemensamt intresse av att utbildning och forskning inom överlappande och angränsande områden har goda förutsättningar och håller hög internationell kvalitet samt utvecklas väl.

Det har funnits en uppgörelse från 2004, men den nya överenskommelsen läger grunden för ett betydligt utvidgat samarbete.

– Den nya överenskommelsen tog sin början för tre år sedan när forskningschef Per Ericson vid NRM tog kontakt med mig för att diskutera samarbete utöver det vi haft inom exempelvis miljöfrågor, zoologi och geovetenskap. Vi bjöd tillsammans in till möte förra hösten och sedan dess har olika arbetsgrupper fortsatt diskussionerna inom sina olika ämnesområden, säger Anders Karlhede, vicerektor för naturvetenskap vid universitetet.

Vara huvudhandledare

– Överenskommelsen ger bland annat museets forskare en generell möjlighet att vara huvudhandledare för doktorander vid universitetet, något som gynnar både forskarna själva och undervisningen vid universitetet, säger Per Ericson, forskningschef vid Naturhistoriska riksmuseet.

I överenskommelsens åtta punkter bekräftas allt från forskarutbyte mellan organisationerna till utvecklat samarbete kring forskningsinfrastruktur. Det rör exempelvis att forskare vid NRM kan undervisa vid SU på olika nivåer eller att SU kan företräda NRM i universitetens referensgrupp för forskningsstruktur, URFI.

Stockholms universitet skriver om överenskommelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster