Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Klimatexpedition till Arktis

Under juli och augusti 2017 är fyra personer från Naturhistoriska riksmuseet på en expedition till Wrangels ö i Arktis. Där kommer de att undersöka hur växter och djur påverkas av ett varmare klimat.

Karta

Expeditionen går till den arktiska ön Wrangels ö.

Expeditionen består av forskare från både Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet. Från museet deltar:

Love Dalén, professor

Patricia Pecnerova, doktorand

Johannes Lundberg, forskare

Peter Mortensen, konservator


– Den snabba klimatförändring vi har idag gör att många arter flyttar långt norr om trädgränsen. Vi tror att den här processen fortsätter ända upp till ishavets gräns, men inte ut på de arktiska öarna, säger Anders Angerbjörn, professor i ekologi vid Stockholms universitet.

Genom att även analysera prover från permafrosten är det möjligt att få en bild av hur artsammansättningen sett ut flera tusen år tillbaka i tiden.

– Vi kommer samla in prover för analys av förhistoriskt DNA, med syfte att undersöka hur tidigare klimatförändringar påverkat både arters utdöenden och ekosystemens biodiversitet, säger Love Dalén, professor vid Naturhistoriska riksmuseet.

– Baserat på det här materialet kan vi förutspå vilka konsekvenser de nuvarande klimatförändringarna kan få på de arktiska ekosystemen, säger Anders Angerbjörn.

Årets forskningsexpedition är en fortsättning på tidigare fältarbeten på Grönland och på Ellesmereön i Kanada 2015 samt i Abisko 2016. I sommar ska forskarna arbeta på Wrangels ö och på fastlandet vid Tjaunbukten i Tjuktjien, nordöstra Ryssland. Forskningsprojektet Arktiska öar genomförs med operativt stöd från Polarforskningssekretariatet.

Läs mer om Arktiska öar 2017 i Polarforskningsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

På Naturhistoriska riksmuseet visas en utställning om expeditioner: