Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Alla insekter i Sverige kartläggs med den senaste DNA-tekniken

Nu startar Naturhistoriska riksmuseet ett nytt forskningsprojekt för att kartlägga Sveriges insekter och dessutom de mikroskopiska djuren som lever på och i insekterna.

Fredrik Ronquist

Fredrik Ronquist, här med en vandrande pinne, vid Naturhistoriska riksmuseet ska leda arbetet att kartlägga Sveriges insekter med den senaste DNA-tekniken. Foto Bengt Olofsson.

Resultatet av denna forskning blir en guldgruva för forskare som studerar samband och mångfald i svenska ekosystem. Insekter spelar nämligen nyckelroller i de flesta ekosystem och står för en stor del av den biologiska mångfalden.

- Vi kommer att använda den senaste tekniken som läser DNA från massor av arter samtidigt, säger professor Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet.

Samtidigt som de svenska insekterna kartläggs ska samma sak göras på Madagaskar. Att jämföra dessa två länders helt olika natur kommer att ge kunskaper om hur arter samspelar i ett ekosystem, mikroorganismernas roll i livsmedelsförsörjning och om hälsofrågor.

Samarbetspartners och finansiär

Forskningen ska ledas av Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan. Ett omfattande bidrag under fem år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör det nya projektet möjligt.