Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till Springerlink

1. Om databasen


 Springer (Springer Science+Business Media) är världens näst största akademiska utgivare inom naturvetenskap (Elsevier är störst). Springerlink är Springers onlinedatabas, som omfattar c:a 1200 tidskrifter från såväl Springer som från tidigare Kluwer online (Springer och Kluwer fusionerades 2004), samt e-böcker (som dock inte omfattas av Naturhistoriska riksmuseets prenumeration).

2. Sökning

Startsida
På startsidan finns ett enkelt sökfält. Du kan helt enkelt skriva in dina sökord i fältet, eller du kan välja fält och booleska operatorer med knappen märkt med tre punkter (...). I rullgardinsmenyn kan du välja olika fältkoder och booleska operatorer. Fältkoderna följs av parenteser där du skriver in sökorden. Du kan välja flera fält och kombinera söktermerna med AND, OR, NOT, parenteser och asterisk (*) som jokertecken.
Avancerad sökning
Du kommer till det avancerade sökformuläret genom att klicka på more options. Här kan du som vanligt söka i olika fält, och i varje fält kan du använda booleska operatorer, jokertecken etc.

3. Browsning


Från startsidan kan du browsa i databasen, antingen efter ämne eller efter publikationstyp ("content type"). Om du klickar på ett ämne kommer du till en träfflista med alla artiklar och böcker som klassificerats under den ämnesgruppen.
Tidskriftslista
Genom att klicka på Journals under Content type kommer du till en lista över alla tidskrifter. Om du klickar på tidskriftsnamnet kommer du till den enskilda tidskriften.

I listan över tidskrifter eller artiklar och böcker har du till höger ett förenklat sökformulär, och därunder en meny, där du kan välja att söka inom listan, begränsa urvalet enligt ett flertal olika kriterier, bland annat språk, begynnelsebokstav, ämnesklassificering och publikation. Om du söker efter en specifik tidskrift är begränsning efter begynnelsebokstav mest användbar.

Presentation av tidskrift
I presentationen av enskilda tidskrifter kan du välja mellan "editorial view" (som är förvalt och innebär en lista över de nummer som är tillgängliga), "expanded view" (lista över samtliga artiklar i tidskriften) och "condensed view" (enbart titel och författare). Genom att klicka på ett nummer i "editorial view kommer du till de enskilda artiklarna.
 
Med de fyra små ikonerna uppe till höger ovanför en lista kan du ladda ned listan, skaffa ett rss-flöde för sökfrågan samt e-posta eller spara listan (det sista kräver särskild registrering).
 
Symboler i listan talar om ifall du har tillgång till tidskriften eller artikeln i fulltext eller inte.

4. Resultat

Resultat
I träfflistan efter en sökning eller browsning får du både artiklar (det stora flertalet poster) och böcker. Du kan välja mellan "expanded view" (som är förvalt) och "condensed view" (enbart titel och författare). Dina sökord är markerade i posterna, men du kan välja bort det genom att klicka på Disable Highlighting. Symboler talar om ifall du har tillgång till fulltext eller inte. Genom att klicka på titeln kommer du till abstract.

I träfflistan har du till höger ett förenklat sökformulär, och därunder en meny, där du kan välja att söka inom listan, begränsa urvalet ett flertal olika kriterier, bland annat språk, begynnelsebokstav, ämnesklassificering och publikation. Med de fyra små ikonerna uppe till höger ovanför listan kan du ladda ned listan, skaffa ett rss-flöde för sökfrågan samt e-posta eller spara listan (det sista kräver särskild registrering).

Genom att klicka på Add to marked items kan du skapa en lista med de poster du väljer ut under loppet av en session. Du kommer åt listan med länken Marked items till vänster. I listan över "marked items" kan du markera poster i kryssboxarna och välja att ladda ned dem, e-posta dem, spara dem (kräver separat registrering) och radera dem.

5. Registrering


Till vänster på alla webbsidor har du möjlighet att registrera dig, eller logga in om du redan är registrerad. Som registrerad användare kan du spara dina "marked items" och "saved items" (enstaka poster, och sökningar), beställa alerts m.m.

Springerlinklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster