Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till Science direct

1. Om databasen


Science direct ägs av holländska Elsevier, världens största utgivare av vetenskaplig litteratur. Deras databas omfattar över 2 000 tidskriftstitlar och dessutom fack- och referensböcker. Museet prenumererar dock inte på alla tidskrifter, och inte på böckerna, vilket innebär att vi inte kan läsa dessa, även om de syns i databasen.

Mer hjälp och information om Science direct finns på deras hjälpsida, som du når via länken Help i menyraden överst.

 


2. Sökning

Startsida
Oavsett var du befinner dig på webbplatsen, så har du överst ett snabbsökningsformulär, där du kan söka i olika fält.
Avancerad sökning
Om du klickar på Search i menyraden ovanför snabbsökningen kommer du till det avancerade sökformuläret. Du har två sökfält där du kan välja fält att söka i, och välja boolesk operator. Du kan också välja att söka i tidskrifter eller böcker med hjälp av flikarna ovanför formuläret. Naturhistoriska riksmuseet prenumererar inte på böcker. Slutligen kan du begränsa sökningen efter ämne och publiceringsdatum.
Expert search
Med länkarna till höger väljer du mellan det avancerade sökformuläret och "expert search". "Expert search" har bara en enda stor sökruta, vilket förutsätter att du använder booleska operatorer, närhetsoperatorer och jokertecken. I övrigt ser det likadant ut som det avancerade formuläret. Sökning med operatorer ger större möjligheter till flexibla och varierade sökningar.

Du kan använda de booleska operatorerna AND och OR, men inte NOT. Frassökning sker med citationstecken (" ").  Närhetsoperator är följande: W/ (within) ange exakt hur nära två söktermer får vara i förhållande till varandra: pain W/15 morphine innebär att orden pain och morphine inte får vara längre från varandra än 15 ord (d.v.s. ungefär i samma mening). NOT W/ utesluter resultat där söktermerna är inom ett visst avstånd från varandra: pain W/15 morphine ger som resultat alla poster som innehåller ordet pain, utom de där ordet morphine förekommer inom 15 ords avstånd. PRE/ (precedes) innebär att det första söktermen måste finnas inom ett visst avstånd före det andra: behavioural PRE/3 disturbances ger som resultat alla poster där behavioural föregår disturbances med högst tre ord (d.v.s. en fras med eventuella inskjutna ord: t.ex. behavioural and emotional disturbances). W/SEG innebär att söktermerna måste finnas inom samma fält, utan att du behöver specificera vilket.

Asterisk (*) och frågetecken (?) fungerar som wildcards. Asterisk ersätter flera bokstäver, medan frågetecken ersätter enbart en bokstav åt gången: transplant* söker efter transplant, transplanted, transplanter eller transplantation, medan transplant?? enbart söker transplanted och transplanter.

I expertsökformuläret väljer du fält att söka i med hjälp av fältkoder, följt av sökterm(er) inom parentes. Så till exempel innebär authors (jansson) en sökning på Jansson i författarfältet. Keywords (cats OR dogs) innebär en sökning på cats eller dogs i fältet för ämnesord. Användbara fältkoder är: titel-abstr-key för titel, abstract och ämnesord, title för titel, abstract för abstract, keywords för ämnesord, authors för författare, journal-name för tidskriftsnamn, organism-indexing för namn (vetenskapligt eller allmänspråkligt) på organismer och taxa. En fullständig lista över olika fältkoder finns sist i denna introduktion.

3. Browsning

Tidskriftslista
Om du är ute efter en särskild tidskriftstitel, tar du Browse i menyraden överst för att komma till listan över titlar på tidskrifter och böcker. De titlar som är tillgängliga som fulltext är utmärkta med en grön dokumentikon (om du klickar på ikonen får du ett fönster med information om förutsättningarna för detta). Du kan dock alltid läsa abstract från alla tidskrifter.

Den lista du ser är alfabetisk, och i menyn till vänster kan du välja om du enbart vill inkludera titlar där du har tillgång till fulltext, eller enbart tidskrifter och välja bort böcker. Du kan också välja en lista med titlar efter ämne, eller dina "favorite journals/books" (mer om det längre fram).

Ämneslista
Om du vill söka efter titlar inom ett visst ämne, klickar du på Journals/Books by Subject i menyn till vänster, så kommer du till en översikt över ämnen och underämnen. Om du klickar på plustecknet vid varje ämne så får du fram fler underämnen. Klicka på ett ämne eller underämne, så kommer du till en lista över titlar som behandlar just det ämnet. Du har samma valmöjligheter här som i den alfabetiska listan. Du kan också komma till den alfabetiska listan därifrån genom att klicka på Journals/Books Alphabetically.
Tidskriftslista
På sidan för en enskild tidskrift har du en lista över innehållet i det senaste numret. Till vänster finns en lista över tidigare tillgängliga årgångar. Klicka på plustecknet så får du fram enskilda nummer. Om du klickar på bilden av omslaget, eller på länken About this Journal, så får du ett separat fönster med information om tidskriften. Där finns också en länk för den som vill sända in en artikel till tidskriften, och ibland en länk till den institution som ger ut den.

Ibland finns det en länk Articles In Press invid en titel i tidskriftslistan. Den leder till artiklar som godkänts för publicering, men till ett nummer som ännu inte kommit ut.

4. Resultat

Resultat
I resultatlistan är de dokument som är rillgängliga i fulltext utmärkta med en grön dokumentsymbol. Övriga har en vit symbol. Det går alltid att läsa abstract. Du kan välja mellan två alternativ för listan: "article list" (det förvalda alternativet) och "full abstracts". Det senare innebär att listan, utöver rubrik och författaruppgifter, också innehåller abstract.

För varje artikel finns det ett antal alternativ för att ta del av innehållet (de exakta alternativen kan variera mellan olika publikationer): Summaryplus omfattar abstract, illustrationer, tabeller etc., samt referenser. Abstract + references omfattar abastract och referenser. Fulltext + links omfattar hela texten, inklusive abstract, illustrationer och tabeller, samt referenser. PDF omfattar en pdf-version av artikeln.

5. Registrerad användare


Om du blir en"registered user" kan du logga in med användarnamn och lösenord för att få tillgång till diverse extra funktioner. Bland annat kan du spara en lista på intressanta tidskrifter så du kan söka enbart i dem, spara sökningar, skapa alerts på sökningar eller citeringar, samt "volume/issue alerts" så att du varskos när ett nytt nummer eller volym av en tidskrift eller titel kommer online.

Science directlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster