Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till Ovid

1. Om OvidSP


Ovid är ett företag som ingår i Wolters Kluwe-koncernen. De producerar databasplattformen Silverplatter, för vilken OvidSP är användargränssnittet. Man skulle kunna säga att OvidSP är ytan, medan Silverplatter är det som finns under ytan. De databaser som är tillgängliga via Silverplatter är producerade av olika producenter, inklusive Thomson (som står bakom Web of science).

De databaser i Silverplatter som NRM har tillgång till är:
Biological abstracts (Thomson)
Geobase (Elsevier)
Georef; Georef´s in process; Georef´s serials (American geological institute)
Zoological record (Thomson)

När du börjat använda OvidSP, blir du utloggad om du inte gör något på en stund. Om du blivit utloggad, skickas du nästa gång du klickar på en länk till en särskild inloggningssida. Du behöver inte bry dig om att skriva in något, klicka bara på Start OvidSP.  Du får en varning 15 minuter i förväg.

OvidSP har många fler möjligheter än vad som kan tas upp här. Via länken Help i övre högra hörnet kommer du åt hjälpsidorna (öppnas i separat fönster). Utöver grundläggande fakta finns där även instruktioner och tips om hur man lägger upp sökstrategier m.m. Om du klickar på länken Display Knowledge Base öppnas ett fönster med Ovids supportcenter, där du hittar svar på olika frågor. Länken Database Field Guide visar ett fönster med information om fält etc. i den eller de databaser du valt att söka i.

2. Sökning

Lista över databaser
När du startar OvidSP, kommer du först till en lista över tillgängliga databaser. Du väljer att söka i en enstaka databas genom att klicka på dess namn. Om du vill söka i flera databaser samtidigt, bockar du för dem och klickar på knappen märkt Open selected resources. Om du klickar på den lilla i-symbolen vid varje databas får du mer information om databasen i fråga. Du kan alltid byta databaser genom länken Change Database, som tar dig tillbaka till formuläret för att välja databaser.

När du klickat dig fram till sökformuläret, så har du sex olika sökmöjligheter att välja mellan med hjälp av flikarna mitt på sidan: Basic search, Find citation, Search tools, Search fields, samt Advanced Ovid search. Uppe till höger har du en länk till hjälptexterna. Det är olika hjälptexter för varje sökalternativ.

Om du inte har sökformuläret framme, så finns det en länk Main Search Page uppe till höger på skärmen. Du kommer alltid först till Basic search.

2.1 Basic search

Basic search
I Basic search skriver du in dina söktermer i sökrutan. Operatorn OR är underförstådd. Du kan inte använda några andra operatorer. Under sökrutan finns två kryssboxar, där du kan kryssa i om du vill ha stavningskontroll respektive inkludera näraliggande termer ("Related terms"). Om du använder Stavningskontrollen kontrollerar  databasen dina söktermer mot innehållet i tesaurus och index. Med "related terms" menas synonymer, förkortningar och andra varianter. Väljer du att inkludera dem i sökningen, så får du en länk Add Related i avdelningen Search aid till vänster om resultatlistan. Med den kan du göra om sökningen, med dessa inkluderade. Om du klickar på frågetecknet till vänster om sökrutan kommer det upp en ruta med användbara tips om hur du väljer söktermer. Du stänger rutan genom att klicka på krysset i hörnet.
 
Under sökrutan har du, under rubriken Limits, möjlighet att begränsa sökningen enligt olika kriterier ("limits"). Om du klickar på länken får du fram ett formulär med de vanligaste kriterierna, med kryssboxar så du kan välja bland dem. Om du exempelvis väljer "English Language", så får du fram enbart artiklar på engelska, om du väljer "Abstract", så får du fram enbart poster med abstract. Du kan också välja tidsperiod. Om du vill ha fler alternativ att välja bland, kan du klicka på knappen Edit Limits. Då får du tillgång till en lång rad ytterligare faktorer som du kan välja bland: möjlighet till fulltext, olika typer av publikation, olika organismgrupper m.m. Du väljer genom att bocka för alternativen och eventuellt välja från en meny. Du kan också välja att bocka av de förvalda möjligheterna. Därefter klickar du på Customize Limits. Listan på alternativ ändras då i enlighet med ditt val.

2.2 Find citation

Find citation
I formuläret under fliken Find Citation söker du efter en specifik artikel som du har vissa uppgifter om. Fyll i de uppgifter du har om artikeln (del av titel, del av tidskriftsnamn, del av författarnamn, årtal etc.) Klicka sedan på Search. Unique identifier är en sifferkod som identifierar ett enskilt tidskriftsnummer. DOI står för digital object identifier, som är ett nummer som identifierar en specifik artikel på Internet.

Du kan trunkera med hjälp av dollartecken ($). Dinosaur$ i titelfältet ger som resultat artiklar med dinosaurs, dinosauria etc. i titeln.

2.3 Search tools

Search tools
I det här formuläret kan du se närmare på olika aspekter av en databas´ index eller tesaurus. Du skriver in en term i sökrutan, väljer en "search tool" undertill, och klickar på Search.

Om du väljer att söka på databasens tesaurus så får du ett utdrag ur databasens tesaurus, med klickbara termer. Med alternativet Tree får du se hur din term (eller fras) är placerad hierarkiskt i databasens ordförråd. Scope note är en beskrivning av hur termen skall användas i databasen, med uppgifter om betydelseomfång, alternativa och näraliggande termer etc. För utförligare beskrivningar av de olika alternativen rekommenderas formulärets hjälpsida (klicka på Help).

2.4 Search fields

Search fields
Under den här fliken kan du välja vilket eller vilka fält du vill söka i. Skriv in dina söktermer i sökrutan, bocka för det eller de aktuella fälten i den långa listan, och klicka på Search. Med knappen Clear selections tar du bort dina tidigare val. Om du klickar på Display Indexes kommer du till en lista över termerna i det eller de index du valt, med utgångspunkt i den eller de söktermer du valt. Du kan förflytta dig inom indexet med hjälp av knapparna BACK IN INDEX och FORWARD IN INDEX samt med bokstavsflikarna upptill. Detta är användbart för att hitta nya eller närliggande termer. Det går söka på flera termer.

2.5 Advanced Ovid search

Avancerad sökning
Här skriver du in dina söktermer i sökrutan, och väljer vilket fält du vill söka i med hjälp av alternativknapparna ("radio buttons") ovanför. Du kan välja att söka på enstaka ämnesord ("keywords"), författare, titel, eller tidskrift.

I detta sökalternativ kan du begränsa sökningen under rubriken Limits, på samma sätt som under Basic search.

Om du söker på ämnesord, kan du använda dig av olika kommandon och operatorer.

Du kan begränsa sökningen till vissa fält genom att använda fältkoder. För mer information, se Ovids hjälpsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovid har flera trunkeringsmöjligheter och jokertecken. Dollartecken ($) är det allmänna tecknet: en sökning på disease$ ger resultat som innehåller disease, diseases, diseased etc. Genom att lägga till en siffra kan du specificera antalet tecken: dog$1 ger resultat som innehåller dog och dogs, men inte dogma. Som allmänt jokertecken fungerar #: Wom#n ger resultat som innehåller både woman och women. # ersätter alltid minst ett annat tecken. En sökning på dog# ger resultat som innehåller både dogs och dogma, men inte dog.

Du kan också använda de booleska operatorerna AND, OR och NOT, samt närhetsoperatorn ADJ. Med ADJ kan du specificera hur nära två ord är varandra i texten. En sökning bird ADJ eggs betyder exempelvis att orden måste vara direkt intill varandra (inte nödvändigtvis i den ordningen). Bird ADJ3 eggs innebär att orden (inte nödvändigtvis i den ordningen) måste ha högst två ord mellan dem. Bird ADJ4 eggs innebär att orden (inte nödvändigtvis i den ordningen) måste ha högst tre ord mellan dem, och så vidare. Observera att om du söker i en databas som använder stoppord (vanliga ord som inte räknas i indexering), så räknas inte dessa. Vilka databaser som använder stoppord framgår av informationen under Database Field Guide.

2.6 Multi-field search

Multi-field search
I det här sökalternativet kan du söka på flera termer i var sitt fält, och ange booleska operatorer mellan dem. Du har tre fält till att börja med, men med knappen Add New Row kan du i praktiken lägga till hur många som helst. I de flesta fall är detta troligen det bästa sökalternativet.

Också i detta sökalternativ kan du begränsa sökningen under rubriken Limits, på samma sätt som under Basic search.

3 Resultat

Resultatlista
Ovid rangordnar sökresultaten efter relevans. Varje post i resultatlistan är försedd med en relevansrankning i form av en till fem stjärnor, där fem betyder störst relevans. Till höger i varje post finns länkar till bland annat fullständiga poster, samt till abstract och fulltext, om de är tillgängliga (du kan också visa abstract med hjälp av länken View Abstract längst ned).
 
Till vänster om resultatlistan har du en ruta som heter Search aid, där du kan begränsa eller utöka din sökningen. Du begränsar den genom att välja ämne, författare eller tidskrift. Klicka på respektive Subjects, Authors och Journals så får du listor på ämnen, författare eller tidskrifter som är relevanta för ditt sökresultat. Klicka på något i listan, så görs en ny sökning automatiskt.

Om du inte bockat för att du vill inkludera näraliggande termer i Basic search, så finns det en länk Add Related Terms där du kan inkludera dem i efterhand.

Results manager
Ovanför och nedanför resultatlistan finns Results manager. Här kan du välja hur du vill hantera resultaten. Du kan välja ut poster med hjälp av kryssboxarna, välja vilka fält som skall visas (om du klickar på Select Fields kan du välja flera fält att välja bland), format för att visa posterna, samt vad du vill göra med dem. Du kan välja att visa posterna i det format du valt på skärmen, förhandsgranska och skriva ut, skicka med e-post, eller spara i din dator.

Om du valt att söka i flera databaser samtidigt, så finner du en länk under Results manager, Remove Duplicates. Om du klickar på den kommer du till ett formulär där du bland annat kan välja vilken databas du föredrar. Resultatet blir en ny sökning.

Sökhistorik
Om du klickar på Search History överst på sidan så visas en lista över dina tidigare sökningar, och du kan välja ut några av dem med kryssboxarna, och kombinera dem med de booleska operatorerna AND eller OR (se knapparna under listan) i en ny sökning. Du har en länk Remove Duplicates här också. Den leder till samma formulär som ovan.

4 Registrering


Om du registrerar dig får du ett personligt konto hos Ovid och kan spara din sökhistorik och dina sökningar för att kunna göra om dem vid ett senare tillfälle. Du kan också beställa alerts. Du skapar ett personligt konto eller loggar in via länken Personal Account uppe till höger.
Sparade sökningar
För att spara en sökning eller sökhistorik klickar du på knappen Save Search History. I sparformuläret väljer du ett namn (du kan inte använda å, ä, eller ö) och avgör om den skall sparas permanent eller bara i ett dygn. Om du vill se på dina sparade sökningar klickar du på Saved Searches/Alerts uppe till höger. I listan över sparade sökningar eller sökhistoriker kan du genom att klicka på små ikoner byta namn på dem, redigera dem, visa detaljer ("display"), samt skicka en "Ovid jumpstart" via e-post. Det senare tar dig till ett e-postformulär där du kan skicka ett e-postmeddelande med en länk som startar en ny sökning. Du kan skriva in en avsändaradress och lägga med en kommentar.

Med knapparna Run, Delete och Copy kan du respektive göra om en sökning, radera en sparad sökning eller sökhistorik, samt kopiera en sökning. Om du gör om en sökning, görs den i de databaser du har öppna för tillfället, inte i de du hade öppna när du gjorde den första sökningen, och resultatet visar bara de 10 första svaren. Om du kopierar en sökning, så placeras kopian i listan under den ursprungliga. Sedan kan du byta namn och redigera den som du vill.

Ovidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster