Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till JSTOR

1. Om databasen


JSTOR är en samarbetsorganisation mellan forskningsinstitutioner, med syfte att göra äldre årgångar av vetenskapliga tidskrifter tillgängliga för medlemmarna i inscannad form. JSTORs arkiv innehöll i januari 2007 669 titlar. En länk till en lista över titlarna finns sist i den här introduktionen. De äldsta titlarna går tillbaka till 1800-talet.

Arkivet omfattar av rättighetsskäl inte de senaste årgångarna av tidskrifterna, utan JSTOR har ett system, kallat "the moving wall", som innebär att det i regel går ett antal år innan en tidskrift blir tillgänglig. Exakt hur länge avgörs i avtal mellan JSTOR och utgivaren. För nyare årgångar erbjuds användaren i vissa fall länkar till andra onlineutgåvor ("Links to Recent Content"). Dessa länkar fungerar bara om vi har tillgång till dessa utgåvor.

Utöver den vanliga hjälpfunktionen har JSTOR också ett antal demonstrationsfilmer (tutorials). En länk till dessa finns sist i den här introduktionen.

2. Sökning

Startsida
Överst på startsidan har du en rad rullgardinsmenyer. Den längst till vänster, märkt SEARCH, innehåller de tre sökalternativen "Basic", "Advanced" och "Article locator". I varje sökformulär har du också dessa alternativ på flikar ovanför själva formuläret.
Basic search
Basic search består av en enkel sökruta, där du kan fylla i din sökfråga. Samma sökruta finns även mitt på startsidan.

Du kan använda de booleska operatorerna AND, OR och NOT. Du kan också avgränsa sökningen genom att använda fältkoder, såsom au: för författare, ti: för titel, ab: för abstract, ca för bildtext (caption). Om du vill söka efter flera termer i samma fält, använder du parentes: ab:(cat dog). Frassökning görs med citationstecken: "cats and dogs". Du trunkerar med frågetecken (?) för enstaka tecken, och asterisk (*) för flera tecken: te?ts söker på texts, tents, tests; bird* söker på birds, birdwatching etc. Som närhetsoperator fungerar parentes och tilde (~): "cats dogs"~5 ger resultat där orden cats och dogs finns inom ett avstånd från varandra av högst fem ord.

Mer information om olika sökkommandon finns på hjälpsidan, som du når via länken Help uppe till höger. Väl på hjälpsidan, klicka på Searching JSTOR.

Avancerad sökning
I det avancerade sökformuläret kan du fylla i olika fält och välja om du skall söka i fulltext eller i något särskilt fält, och vilka booleska operatorer du vill använda. Dessutom kan du avgränsa sökningen i fråga om artikeltyp, datum, språk och tidskrift eller ämne. Det senare väljer du längst ned genom att bocka för i ämneslistan. Om du klickar på pilarna vid ämnena får du fram och kan bocka för enskilda tidskrifter. Du kan också bocka för "Search for links to articles outside of JSTOR". Då söker databasen efter artiklar online som publicerats i tidskrifter som ingår i JSTOR, men som ännu inte är tillgängliga där.
Article locator
I sökformuläret “Article locator" kan du söka efter en specifik artikel genom att skriva in så mycket uppgifter du kan komma på om artikeln: titel, författare, tidskrift, nummer, sida m.m.

3. Browsning

Ämneslista
Titellista
Utgivarlista
I rullgardinsmenyn märkt BROWSE kan du välja mellan att browsa efter ämne, tidskriftstitel eller utgivare. Du får en lista över tidskriftstitlar, med uppgift om vilka årgångar som finns i JSTOR, och i vissa fall vilka årgångar som är tillgängliga genom "Links to Recent Content" (i högerspalten). Varje tidskrift har en länk till en sida där du kan klicka dig vidare till tillgängliga årgångar. På den sidan finns också en kort presentation av tidskriften, en länk till information om utgivaren, samt en enkel sökruta för sökningar i tidskriftens innehåll.
 
Om du klickar på en årgång eller grupp av årgångar kommer du till en lista över tidskriftsnummer. Klickar du på dessa kommer du till innehållsförteckningen för varje nummer.

4. Resultat


Resultaten ser litet annorlunda ut, beroende på om du gjort en sökning eller browsat dig fram till ett tidskriftsnummer.

4.1 Sökresultat

Träfflista
Efter en sökning får du en träfflista. Om du klickar på författarens namn kommer du till en lista över dennes olika artiklar. I träfflistan finns också länkar till en sida med information om artikeln (bibliografiska uppgifter, abstract samt en "stable URL", det vill säga en webbadress till artikeln som du kan klistra in om du vill hänvisa till artikeln i ett e-postmeddelande, ett webbdokument etc. - den webbadress du går till direkt från träfflistan är dynamiskt genererad), till "Page of first match" (den första sida i artikeln där din sökterm återfinns), till en pdf-version som du kan ladda ned (när du klickar på den länken kommer det upp ett meddelande om att du godkänner JSTORs användarvillkor, klicka bara på OK), samt till ett formulär ("Export this citation") där du kan exportera posten till ett referenshanteringsprogram, eller skicka den med e-post. Det finns också möjlighet att välja poster med kryssboxar för att spara dem (mer om det nedan, under MyJSTOR).

Du får också en sökruta där du kan göra en ny sökning, och välja om du vill söka enbart inom den träfflista du fått.
 
Direkt ovanför sökresultatet har du tre flikar. En är för den vanliga träfflistan med artiklar, en (Images in JSTOR) leder till en bildsökning, medan fliken Images in ARTstor leder till bilder i databasen ARTstor, som vi dock inte har tillgång till.

Images in JSTOR
Om du väljer fliken Images in JSTOR, så kommer du till en träfflista med tumnagelbilder på de artikelsidor där det finns illustrationer och bildtexter ("captions") som svarar mot din sökning. I övrigt ser listan ut som den vanliga. Om du klickar på tumnagelbilden eller på bildtexten kommer du till den aktuella artikeln.
Artikel
Om du klickar på artikelns titel, så kommer du till själva artikeln, i form av en bild av tidskriftssidan. De söktermer du använt är framhävda. Du bläddrar genom att klicka på listen till höger respektive vänster om bilden. Överst finns länkar till tidskrift, årgång/volym och tidskriftsnummer. Uppe till höger finns länkar där du kan spara eller exportera posten, samt till information om artikeln och till en pdf-version av artikeln som du kan ladda ned eller printa ut. Om du klickar på pdf-länken får du upp ett dialogfönster om JSTORs användarvillkor. Klicka på ok så kommer du till pdf-versionen. Du kan slippa rutan om du skaffar ett personligt konto hos JSTOR, se nedan.

Till höger (eller ibland längst ned) har du länkar till referenser, artiklar som citerar artikeln, artiklar av samme författare m.m.

4.2 Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
Överst i innehållsförteckningen till ett enskilt tidskriftsnummer hittar du en länk till en "stable URL" för numret. Därefter kommer artiklarna, med länkar till artikeln, "stable URL", länk till information om artikeln, till en pdf-version som kan laddas ned, samt till ett formulär ("Export this citation") där du kan exportera posten till ett referenshanteringsprogram, eller skicka den med e-post. Det finns också möjlighet att välja poster med kryssboxar för att spara dem (mer om det nedan, under MyJSTOR). Till höger finns en enkel sökruta för sökningar i tidskriftens innehåll.

Om du klickar på artikelns titel, så kommer du till själva artikeln, i form av en bild av tidskriftssidan. Du bläddrar genom att klicka på listen till höger om bilden. Överst finns länkar till tidskriften och tidskriftsnumret. Uppe till höger finns länkar där du kan spara eller exportera posten, samt till information om artikeln och till en nedladdningsbar pdf-version av artikeln. Till höger har du länkar till referenser, artiklar som citerar artikeln, artiklar av samme författare m.m.

Om tidskriftsnumret ännu inte finns tillgängligt i JSTOR, men är tillgängligt via "Links to Recent Content", så kommer du istället till en sida med information och en länk till en aktuell onlineutgåva. Dessa länkar fungerar bara om vi har tillgång till dessa utgåvor.
 

5. My JSTOR


 Om du skaffar ett personligt konto hos JSTOR kan du spara artikelposter ("citations") från dina sökningar. Du kan också prenumerera på JSTORs nyhetsbrev, samt registrera ditt accepterande av JSTORs användarvillkor, så du slipper acceptera dem varje gång du tar fram en pdf av en artikel. Du loggar in eller registrerar dig via länken uppe till höger.
Saved citations
När du har fått fram en lista med artiklar, så kan du välja posterna med hjälp av kryssboxarna . Därefter kan du klicka på Save citation(s). I rullgardinsmenyn längst till höger, märkt My JSTOR, kommer du åt dina sparade poster genom översta alternativet Saved Citations. Här kan du välja ut poster med kryssboxarna och skicka dem med e-post, spara dem i Bibtex-format (ett format specifikt anpassat för programvaran Latex), eller exportera dem till ett referenshanteringsprogram.

Om du väljer att e-posta posterna till din egen eller någon annans e-postadress kan du välja att göra det i fyra olika format. Formatet "citation-manager" är maskinläsbart och främst avsett att importeras till ett referenshanteringssystem. "Printer-friendly" är ett lättläst format som lämpar sig för utskrift. "Tab-delimited" ger en enkel text utan radbrytningar, som lämpar sig för inmatning i en tabell. Det fjärde formatet är Bibtex. Du kan se och jämföra de olika formaten genom att klicka på Preview Selected Citation Format på e-postsidan.

JSTORlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lista över titlar i JSTORlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

JSTORs instruktionsfilmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster