Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till Highwire press

1.Om databasen


Highwire press är en underavdelning till Stanford university libraries, med uppgift att publicera vetenskapliga tidskrifter gratis online (open access) i samarbete med lärda sällskap, universitet och andra utgivare. I januari 2007 hade man 1 569 831 artiklar tillgängliga. Allt är dock inte tillgängligt online.

2. Sökning

Startsida
När du kommer till startsidan, så har du ett sökformulär framför dig. Där kan du göra söka på fritext och på författare, samt avgränsa sökningen beträffande datum, volym, sidnummer och grupp av tidskrifter (du kan välja "Highwire-hosted", favoriter — se nedan — eller Highwire och Pubmed). Databasen är inställd på att söka efter besläktade termer, så att en sökning på transcription också ger resultat med ord som transcript och transcribed. Om du vill undvika det, kan du behandla dina söktermer som fraser (markera kryssrutan phrase eller sätta termen inom citationstecken).
Avancerad sökning
I det mer utförliga sökformuläret, dit du kommer genom att klicka på fliken ovanför det enklare sökformuläret eller fliken Search högst upp, har du flera sökfält. Du kan söka i hela texten, titel och abstract, eller enbart titel. I övrigt har du samma möjligheter att avgränsa sökningen, samt dessutom välja hur resultaten skall visas: standard- eller kortfattad ("condensed") beskrivning, ordnade efter relevans eller datum etc.

I bägge sökformulären kan du använda de booleska operatorerna AND, OR och NOT, liksom trunkering med asterisk (*). Du kan också markera kryssrutorna any respektive all, eller markera kryssrutan phrase. Om du vill söka på en fras kan du också använda citationstecken (" "). Det går också bra att skriva in två eller flera fraser med citationstecken och markera all.

En utförligare vägledning till hur du söker i Highwire hittar du här:
Hjälpsida Highwirelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Browsning

Alfabetisk tidskriftslista
Nertill på startsidan finns länkar till den alfabetiska tidskriftslistan. Du kan också välja att gå efter ämne, utgivare eller "other list".
Ämnesöversikt
Om du klickar på by topic, så kommer du till en klickbar ämnesöversikt. Genom att klicka på ämnena och vidare genom underämnena kommer du fram till tidskriftslistor för varje delämne.
Utgivarlista
Om du klickar på by publisher kommer du till en alfabetisk lista över utgivare, med deras olika tidskrifter angivna.
Kategorier
Om du klickar på by other list kommer du till en lista över olika kategorier: tidskrifter med fritt tillgängligt innehåll, tidskrifter som institutionen (i vårt fall Nrm) har tillgång till, nyaste numren av olika tidskrifter m.m.
Ämneslista för artiklar
Om du klickar på fliken Articles kommer du till ämneslistan för artiklar, där du på samma vis som för tidskrifterna kan klicka dig fram genom ämnen och ämnesgrupper.

Om du klickar på fliken Browse upptill kommer du till samma lista över olika kategorier som när du klickar på by other list.
 

4. Resultat

Resultat
När du efter en sökning fått fram en träfflista, har du till höger länkar till de versioner av varje artikel du har tillgång till (abstract, fulltext i html, pdf).
More like this
Där finns också en länk med texten Find more like this. Om du klickar så öppnas ett fönster där databasen försöker hitta artiklar med liknande ämnen med hjälp av ett system som kallas Matchmaker.
Citation map
Det kan också finnas en länk View Citation Map, som i ett nytt fönster ger en grafisk bild av artikelns nätverk av referenser med länkar.
Artiklar ordnade efter ämne
Om du klickar på fliken Articles Indexed by Subject, så öppnas ett fönster med artiklarna i resultatlistan, ordnade i klickbara ämnesgrupper. Alternativet är tillgängligt för sökningar med fler än 50 svar.
Abstracts
Du kan också bocka för de artiklar du vill veta mer om i kryssboxarna, se till att alternativet view abstracts är markerat längst ned, och klicka på Go för att se abstracts till de utvalda artiklarna. Du kan också markera alternativet download to citation manager för att ladda ned de utvalda artiklarna till ett referenshanteringssystem.
Begränsa sökning
Om du klickar på länken Too many results? View tools to help narrow your search så kommer du till ett formulär där du kan göra om din sökning, och begränsa den efter ämne genom att bocka för lämpliga ämnen i  listan i mitten av skärmen.
Sökhistorik
Allra överst på sidan finns ett sökformulär där du kan omformulera din sökning. Där finns också länken till sidan med din sökhistorik. Du kan formulera om eller göra om dina tidigare sökningar.

5. My Highwire


Om du registrerar dig får du tillgång till "My Highwire", och kan prenumerera på alerts, göra en lista över favorittidskrifter att söka m.m.

Highwire presslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster