Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till Geological society of America

1. Om databasen

Naturhistoriska riksmuseet prenumererar på onlineutgåvorna av Geology, en av världens ledande tidskrifter inom geovetenskaperna, utgiven av Geological society of America (GSA) samt av deras tidskrift Geological society of America Bulletin (GSA bulletin). Därtill kommer den renodlade open access-tidskriften GSA today. Den senare använder dock ett annat gränssnitt. GSA ger också ut tidskrifterna Geosphere och Lithosphere, men vi prenumererar inte på dem, och har därför bara tillgång till abstracts.
 
Det gemensamma gränssnittet för Geology och GSA bulletin representeras här nedan av Geology.
 
2. Sökning

Startsida
När du kommer till startsidan för en av tidskrifterna, har du en enkel sökruta överst till höger, tillsammans med en länk till det avancerade sökformuläret.
Avancerat sökformulär
Överst i det avancerade formuläret kan du söka efter en specifik artikel genom att ange år, volym, sidnummer. I sektionen under kan du istället ange DOI (Digital object identifier — ett sorts id-nummer för elektroniska uppsatser m.m.). Därefter kommer fält för de vanliga sökmöjligheterna: författare (2 fält för två olika författare); titel; abstract, titel; fulltext, abstract, titel. Notera att en sökning i fälten Abstract | Title respektive Text | Abstract | Title sker i flera fält i databasen. Med alternativknapparna till höger kan du välja operatorer: any (motsvarar OR), all (motsvarar AND) och phrase (frassökning). Det går också att skriva ut de booleska termerna och använda citationstecken för frassökning. I så fall tar dessa över alternativknapparna. En sökning på "rocky mountains" ger som resultat poster som innehåller just den frasen.

Du kan även använda jokertecken och parenteser. Som jokertecken fungerar asterisk, som enbart kan användas i slutet av ord. Eftersom systemet kan ha problem med icke-engelska bokstäver, rekommenderas att du använder jokertecken i sådana fall: lundstr* hellre än lundström. Det går också att använda parenteser för att kombinera operatorer och konstruera mer komplicerade sökningar.

Du kan bara skriva in ett författarnamn i varje sökfält. Sökningen sker i första hand på efternamnet, men förnamnsinitial kan användas för att precisera. Exempel: Smith S.

Systemet tillämpar stemming. Detta innebär att om du söker på ett ord, söker databasen automatiskt även på tänkbara böjningsformer och besläktade ord, så att en sökning på transcription ger resultat som innehåller transcript, transcripted etc.

Du kan också bestämma vilken eller vilka tidskrifter du vill söka i (den aktuella tidskriften är default), begränsa sökningen till en viss tidsperiod eller till bara recensioner, samt bestämma hur resultatet skall visas.

Längst ned finns ett särskilt formulär för att söka enbart i bildtexter och tabeller. Och om du klickar på länken or search across multiple journals . . . längst ned kommer du till ett formulär där du på samma sätt kan söka i Highwires tidskriftsbestånd.

Sökresultat
Efter en sökning kommer du till en resultatlista där du överst har en översikt över din sökning, och därefter dina sökresultat. Observera att här också finns en länk Alert me som leder till en sida där du kan logga in till Cite Track Alerts. Se mer om detta nedan under 3.

För varje artikel har du grundläggande bibliografiska uppgifter, och ett utsnitt ur texten, med dina söktermer markerade. Till höger har du länkar till abstract och till artikeln i HTML- eller PDF-format. För varje artikel finns en kryssbox. Du kan bocka för de artiklar du är intresserad av och ovanför listan välja om du vill se abstracts i ett särskilt fönster, eller ladda ned referenserna till ett referenshanteringssystem.

3. Browsning

Mitt på startsidan finns en länk till det senaste numret av den aktuella tidskriften, tillsammans med länkar till arkivet, till en sida med länkar till nyheter i olika medier om artiklar i tidskriften, samt till det avancerade sökformuläret. För GSA bulletin finns det dessutom en länk Ahead of Print som leder till en sida där man kan läsa artiklar som godkänts för publicering i kommande nummer.

Innehållsförteckning
Om du klickar på länken till det senaste numret kommer du till innehållsförteckningen, med artiklarna ordnade i block eller ämnesgrupper (för GSA bulletin). För varje artikel finns länkar till texten i HTML-format (full text) och PDF-format. I regel har du också länkar till abstract och till "figures only". Den senare länken använder du om du bara vill se på illustrationerna. Om du markerar kryssboxarna för de artiklar du är intresserad av, och klickar på knappen Get All Checked Abstract(s) så får du en sida med abstracts för de artiklar du valt, tillsammans med länkar till artikeln i HTML- eller PDF-format.
Arkiv
Om du klickar på Archive, kommer du till en översikt över publicerade volymer av den tidskrift du har valt. Där finns länkar till de senaste numren, och klickbara årtal. Arkivet för Geology omfattar volymer från och med 1973, det för GSA Bulletin från 1945, samt abstracts 1018-1944.

Om du klickar på ett årtal kommer du till en översikt med länkar till enskilda nummer. För varje nummer är sedan artiklarna tillgängliga i HTML- eller PDF-format.

4. Alerts

Inloggning
GSA använder sig av Cite track alerts, en webbservice som skickar alerts via e-post. Överst på startsidan, under tidskriftens logotyp, har du en meny med bland andra alternativet E-MAIL ALERTS. Om du klickar på länken, kommer du till en sida där du kan logga in med din e-postadress (det är samma inloggning du kommer till om du klickar på Alert me från sökresultatet).
Abonnrea på alerts
Efter inloggningen kommer du till en sida där du kan abonnera på e-TOCs (alerts för table of contents), samt på Cite Track Alerts för att hålla koll på citeringar, alerts för speciella sökningar (keyword/author alert).

E-TOCs innebär att du får meddelande via e-post när ett nytt nummer av den aktuella tidskriften kommit ut, och om vad det innehåller.

För en citeringsalert anger du tidskriftsnummer och sida, så får du besked via e-post när en artikel citeras. Keyword/author alerts innebär att du får besked om när det dyker upp nya artiklar som svarar mot en viss sökning. Om du klickar på den länken kommer du till en variant av det avancerade sökformuläret, där du kan skriva in den sökning som intresserar dig, och även välja vilka tidskrifter som intresserar dig — du kan välja bland samtliga tidskrifter i portalen Pubmed, och tidskrifter från Highwire. Om du loggat in från sökresultatet kommer du direkt hit. Du har också en länk till dina inställningar (email alert preferences), där du kan ändra mottagaradress (om du till exempel inte vill ha alerten till din arbetsadress), format på alerten etc.

Geological Society of America bulletinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Geologylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster