Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Introduktion till Biomed central

1. Om databasen


Biomed central (BMC) är en brittiskbaserad portal för (i januari 2007) c:a 170 open access-tidskrifter inom medicin och biovetenskap. Här kan man, förutom att läsa tidskrifter, bland annat skicka in manus för online-publicering (om man är en "registered user"). Flera av de ingående tidskrifterna har även material, till exempel recensioner, som inte är open access, utan enbart är tillgängligt för prenumeranter. Man har också underportaler, "gateways", för olika delämnen. Man har också en egen tidskriftsserie, The BMC-series.

2. Sökning

Startsida
Speciellt för Biomed är att du behöver bli en "registered user" för att kunna genomföra sökningar. Det går bra att browsa bland tidskrifterna utan att vara registrerad eller inloggad. Du registrerar dig och loggar in via en länk överst i Biomeds fönster. Det kostar ingenting.

Till vänster finns det enkla sökformuläret. Biomed har ett samarbete med den offentliga databasen Pubmedlänk till annan webbplats (för medicinsk litteratur), vilket innebär att du kan välja mellan att söka i Biomed eller i Pubmed.

Avancerad sökning
De mer avancerade sökalternativen finns i menyraden ovanför, under advanced search. Med den länken kommer du till ett formulär för avancerad sökning, med flikar för boolesk sökning och "stored searches". I det avancerade sökformuläret har du fyra sökfält, där du för varje fält kan välja vilket eller vilka fält i databasen du vill söka på och om sökningen skall ske på alla ord, något ord eller exakt fras. Du kan också begränsa sökningen tidsmässigt, samt bestämma hur du vill att resultaten skall presenteras.
Boolesk sökning
I den booleska sökningen kan du skriva in mer komplicerade söksträngar genom att sätta fältkoden inom hakparentes efter ett sökord, förena dem med operatorerna AND, OR och NOT, trunkera, samt kombinera termer med hjälp av parenteser. Exempel: singer_p [AU] AND (analg* OR sedation) AND "intensive care" NOT 2001 [DP] ger artiklar skrivna av P. Singer som nämner intensivvård och ett ord för bedövning (analgesia, analgesic, sedation), utom artiklar publicerade 2001.

3. Browsning

Alfabetisk tidskriftslista
Ämnesområden
Du kan browsa bland tidskrifter och artiklar utan att behöva logga in.

Aktuella artiklar är länkade direkt från startsidan. Du kan också browsa bland tidskriftstitlarna, antingen via menyraden upptill eller via menyn till vänster. Du kan browsa i den alfabetiska listan, eller gå efter ämne ("subject areas"). Genom att klicka på tidskriftstiteln i den alfabetiska listan kommer du till tidskriftens webbsida. De olika tidskrifternas webbsidor ser litet olika ut, men de innehåller oftast länkar till aktuella artiklar, arkiv med tidigare publicerade artiklar, sökfunktion, möjlighet att logga in, information om redaktionen m.m. Notera att de flesta tidskrifter (undantag är de i BMC-serien, som alla ligger under B i den alfabetiska listan) har egna domännamn, och att länken Home leder till tidskriftens startsida, inte till Biomeds; om du loggar in från tidskriftens sida, så loggar du bara in till tidskriftens webbplats, inte till Biomed (det är dock samma inloggningsuppgifter som på Biomed). För att komma till Biomed får du klicka på en av länkarna som leder dit.

Genom att klicka på Gateways i menyn till vänster kommer du till Biomeds specialiserade ämnesportaler. Varje "gateway" har länkar till aktuella artiklar och till tidskrifter inom ämnet, liksom en möjlighet att anmäla sig till nyheter via e-post.

4. Resultat

Sökhistorik
Du har också en översikt över din sökhistorik längst ned på den avancerade söksidan. Du kan välja att göra om sökningen, förfina eller komplettera den, eller spara ("store") den. De sökningar du inte sparar försvinner när du lämnar Biomed.
Resultat
Spara sökning
När du har fått fram en lista med resultat i den avancerade sökvarianten, kan du välja mellan att förfina sökningen i det booleska sökformuläret eller att spara den. Om du väljer att spara den, kommer du till ett formulär där du får ge sökningen ett namn och bestämma om du vill göra om den automatiskt för att få alerts via e-post, och i så fall hur ofta. Om du väljer att inte få alerts kan du alltid återgå till dina sparade sökningar via fliken Stored searches i sökformuläret. Då kommer du till en lista över dina sparade sökningar där du kan välja att göra om sökningen, att ändra på den och göra om den ("refine"), ändra inställningar för namn och alert, eller att radera den.

Biomed centrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster