Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ringmärkning - allmänt

Här finns blanketter, protokoll och annat matnyttigt för vanlig ringmärkning. Blanketter för slutredovisning finns också här.

Svensk ringmärkning - inriktning och särskilda prioriteringarPDF

Handbok för ringmärkarePDF (pdf, 5,4 MB)

Riktlinjer för spridning av fotografier och filmer av handhållna fåglarPDF (pdf 513 KB). Detta dokument har tagits fram av Ottenby och Falsterbo fågelstationer i dec 2017. RC rekommenderar att riktlinjerna även gäller övrig ringmärkning i Sverige.  

RingbeställningsblankettWord (word-fil, 84 KB). Kan fyllas i på dator och skickas till RC antingen per e-post till bird.ringing@nrm.se eller skrivas ut och postas. Ny version 2013-05-17 där även mobiltelefon för SMS-avisering av eventuellt postpaket ska anges.

RingtyplistaPDF (pdf, 60 KB)

ArtlistaPDF (pdf, 565 KB). Uppdaterad 2022-04-25.

Varianter på fältprotokoll

Märkprotokoll R4PDF (för rörlig märkning, pdf, 45 KB), RCs gamla standardprotokoll.

Märkprotokoll R5PDF (för stationär märkning, pdf, 85 KB), RCs gamla standardprotokoll.

MärkprotokollPDF (stående med förtryckta slutsiffror, 3-sidig pdf, 141 KB), protokoll för stationär märkning designade av Anders Melin

KontrollprotokollPDF (i samma stil som ovan, pdf, 112 KB), Protokoll för stationär märkning, designade av Anders Melin.

StationsprotokollPDF (25 rader liggande, pdf, 41 KB), protokoll med var femte rad kraftigare, vilket underlättar korrekturläsning. För både märkningar och kontroller. Utvecklat på Landsorts fågelstation.

Fler blanketter, slutredovisning

KroppsruggningsskalaPDF (pdf, 10 KB)

FettskalaPDF 0-9 (utökad, tydligare - mest använd sedan länge, pdf-fil, 103 KB)

FettskalaPDF 0-6 (Petersson & Hasselquist 1983-85, pdf-fil, 25 KB)
Dessa två skalor är helt lika beträffande klasserna 0-6. Dessutom bör nämnas att det i manualen till ESF-projektet (1995) finns ytterligare en skala (Kaiser 1993) som används i en del andra länder. Denna går endast till 8 (klass 4-5 hopslagna).

Fladdermöss och rabiesWord (word-fil, 25 KB), vad man bör tänka på vid hantering av fladdermöss för att inte riskera rabiessmitta.