Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Databaser

För närvarande har över 3,8 miljoner föremål registrerats i våra databaser. Många av databaserna finns tillgängliga via länkarna nedan.

De cirka 11 miljoner föremål som vi härbärgerar har i sig ett vetenskapligt och kulturellt värde. Men fullt användbara för forskningen blir de först om de åtföljs av kringinformation.

Det handlar i första hand om plats och datum för insamlingen och namn på insamlaren, men kan också omfatta uppgifter om miljön, observationer av den levande organismen, de geologiska omständigheterna på platsen och mycket annat.

Digitala databaser gör samlingarna tillgängliga

För att kunna redovisa samlingarna och hitta de fysiska föremålen har museet i alla år fört förteckningar och "lappkataloger". Vi var det första museet i Sverige som började dataregistrera sina samlingar i slutet av 1970-talet.

Våra många databaser ger nu information inte bara om föremålens existens och placering, utan även om omständigheterna kring förvärvet och annan dokumentation. Databaserna är också viktiga redskap i den omfattande lånehanteringen och det dagliga samlingsvårdsarbetet.

Samlingsdatabaser

GBIF-Sweden

Global Biodiversity Information Facility-Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - databas för biologisk mångfald.

Naturarv

naturarv.selänk till annan webbplats - information om naturhistoriska föremål vid svenska museer. Utvecklas inom DINA-projektet.

Botanik

Krypto-S - svampar, lavar, alger, mossor, kärlväxter-

Övriga botaniska databaser:

Linnéherbarietöppnas i nytt fönster

Nordiska herbariets samlingar - ark/provinöppnas i nytt fönster

Nordiska herbariets samlingar - Taraxacum (maskrosoröppnas i nytt fönster

Nordiska herbariets samlingar - Hieracium (hökfibblor)öppnas i nytt fönster

Zoologi

Fisksamlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (på engelska)

Museets fisknamnsdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ciklidnamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (på engelska

FishBaselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Paleontologi

Paleobotaniska samlingaröppnas i nytt fönster (på engelska)

Geologi

Naturarvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster