Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Analys av dold diversitet hos svenska Bryum-mossor

Närbild av mossan Bryum wrightii med kapslar

Bryum wrightii har ansetts vara en arktisk art, som förvånande nog hittades på kalkbleke i i Jämtland 1992. Foto: L. Hedenäs.

Sammanfattning

Som Bryum traditionellt avgränsas är släktet det artrikaste svenska bladmossläktet. Arterna i släktet är inte bara många, utan också vanligt förekommande eller dominerande i många störda eller instabila miljöer. Den traditionella art-taxonomin baseras i stor utsträckning på karaktärer associerade med fortplantningen och en stor del av arterna är för närvarande omöjliga att bestämma utan reproduktiva organ. Detta gäller speciellt inom den så kallade Bryum creberrimum-gruppen, där det ingår många sällsynta arter, varav nio är rödlistade i Sverige.

I projektet utreder vi artmångfalden i Bryum creberrimum-gruppen och klargör i vilken utsträckning sterila och för närvarande inte identifierbara Bryum-populationer hör till kända eller ännu ej beskrivna arter. Sterila exemplar grupperas och identifieras på art-nivå baserat på molekylär information, varefter potentiella morfologiska skillnader eftersöks för att även definiera dessa arter morfologiskt. Den stora mängd molekylär information vi kommer att generera möjliggör släktskapshypoteser för ett mycket större antal Bryum-arter och exemplar än som hittills varit möjligt. Projektet kommer därför att ge bred, ny kunskap om hittills accepterade arters avgränsningar, släktskap och taxonomi, och kommer att bidra till att lösa de tveksamheter som för närvarande finns kring avgränsningarna av släktet Bryum och närstående släkten.

Forskningen stöds av Svenska artprojektet

Projektperiod: 2021-2024

Projektdeltagare vid museet

Lars Hedenäs (biträdande handledare)

Externa projektdeltagare

Lunds universitet, Sverige

Utvalda publikationer

Pedersen, N., Cox, C. J. & Hedenäs, L. 2003. Phylogeny of the moss family Bryaceae inferred from chloroplast DNA sequences and morphology. Systematic Botany 28: 471-482. DOI: 10.1043/02-46.1länk till annan webbplats

Ytterligare publikationer: Google scholarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster