Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Allmänna herbariet

Allmänna herbariet har omkring 1.000.000 växter från stora delar av världen.

I allmänna herbariet finns vetenskapligt viktiga samlingar som tillhört framstående botanister som J. G. C. Lehmann, O. W. Sonder, C. F. Ecklon, J. F. Drège, E. Hultén, F. W. Klatt och K. Zeyher.

​Historiskt material

Dessutom finns historiskt material som samlats av linnélärljungar som P. Osbeck, A. Sparrman och C. P. Thunberg. I det separata Linnéherbariet finns omkring 4500 pressade växter ur Carl von Linnés eget herbarium.

Databaser

Delar av allmänna herbariet har dataregistrerats och finns i sökbara databaser. Allt känt typmaterial i allmänna herbariet är bearbetat och finns tillgängligt i den botaniska typsamlingen, en databas som för närvarande innehåller omkring 20.000 poster vilket också inkluderar registrerade typer ur Regnellska herbariet.

Allmänna herbariets gymnospermsamling, som omfattar cirka 7500 exemplar, finns tillgänglig i databasen över Gymnospermsamlingen. Även det alkoholkonserverade materialet som tillhör allmänna herbariet, omkring 4000 exemplar, är färdigbearbetat och finns i en databasen över botaniska samlingar i alkohol.

Fler herbarier

Syd- och Central- amerikanska samlingarna finns i det Regnellska herbariet och material från de nordiska länderna finns i det Nordiska herbariet.