Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Göran Odelviks publikationer

Vetenskap

 • Hedenäs, L., Bisang, I., Tehler, A., Hamnede, M., Jaederfelt, K. & Odelvik, G. 2002. A herbarium-based method for estimates of temporal frequency changes: mosses in Sweden. Biological Conservation 105: 321-331.

Populärvetenskap

 • Krikorev, M. & Odelvik, G. 1999. Svampar i Botkyrka. Autodidakten 7: 28-33.
 • Hedenäs, L., Bisang, I., Tehler, A., Hamnede, M., Jaederfelt, K. & Odelvik, G. 2002. A herbarium-based method for estimates of temporal frequency changes: mosses in Sweden. Biological Conservation 105: 321-331.
 • Svenson, A., Edelsjö, J., Ekman, J., Gudmundsson, H. & Odelvik, G. 2002. Floran på tippar i Uppland och Södermanland 1990-1999. Daphne 12(2): 2-157
 • Odelvik, G. 2000. Skuggkranslav, Phaeophyscia endophoenicea. Månadens kryptogam: februari. Sektionen för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/manadenskryptogam.
 • Odelvik, G. 2000. Torsklav, Peltigera aphthosa. Månadens kryptogam: oktober. Sektionen för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/manadenskryptogam.
 • Odelvik, G. 2001 Tuschlav, Lasallia pustulata. Månadens kryptogam: juni. Sektionen för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/manadenskryptogam.
 • Odelvik, G. 2002. Påskrislavar, Stereocaulon. Månadens kryptogam: december. Sektionen för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/manadenskryptogam.
 • Odelvik, G. 2002. Slånlav, Evernia prunastri. Månadens kryptogam: april. Sektionen för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/manadenskryptogam.
 • Odelvik, G. 2003. Njurlavar, Nephroma. Månadens kryptogam: december. Sektionen för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/manadenskryptogam.
 • Odelvik, G. 2004. Navlingar, Lichenomphalia, skivlingar som är lavar. Månadens kryptogam: september. Sektionen för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/manadenskryptogam.
 • Odelvik, G. 2005. Pseudocyphellaria, tre norska regnskogslavar. Månadens kryptogam: september. Sektionen för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/manadenskryptogam.