Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Nils Lundqvists publikationer

Vetenskap

 • Lundqvist, N. 1956. Några nya växtlokaler. Bot. Not. 109: 376-377.
 • Lundqvist, N. 1960. Coprophilous ascomycetes from Northern Spain. Svensk Bot. Tidskr. 54: 523-529.
 • Lundqvist, N. 1961. Nyare och äldre svenska fynd av gasteromyceten Mycenastrum corium (Guers.) Desv. Svensk Bot. Tidskr. 55: 613-615.
 • Lundqvist, N. 1964. Fimetariella, a new genus of coprophilous pyrenomycetes. Bot. Not. 117: 238-248.
 • Lundqvist, N. 1964. The genus Trichodelitschia in Sweden. Svensk Bot. Tidskr. 58: 267-272.
 • Lundqvist, N. 1967. On spore germination in the Sorediaceae, exemplified by the new cleistocarpous genus Copromyces. Arkiv för Bot., Ser. 2, 6(7): 327-337.
 • Lundqvist, N. 1969. Tripterospora (Sorediaceae s. lat., Pyrenomycetes). Bot. Not. 122: 589-603.
 • Lundqvist, N. 1969. Zygopleurage and Zygospermella. Bot. Not. 122: 353-374.
 • Lundqvist, N. 1970. New Podosporae (Sorediaceae s. lat., Pyrenomycetes). Svensk Bot. Tidskr. 64: 409-420.
 • Lundqvist, N. 1972. Nordic Sorediaceae s. lat. Symb. Bot. Upsal. 20(1): 1-374
 • Lundqvist, N. 1973. Studia fungorum fimi I. New records of Podosporae, and a new species, P. papilionacea. Svensk Bot. Tidskr. 67: 33-52
 • Lundqvist, N. & Fakirova, V. I. 1973. Cercophora brevifila, a new species of coprophilous ascomycetes. C. R. Acad. Bulg. Sci. Biologie, Botanique 26: 1395-1398.
 • Lundqvist, N. 1974. Studia fungorum fimi II. New records of Arnia, and a new species, A. bellum. Svensk Bot. Tidskr. 68: 289-303
 • Lundqvist, N. & Ryman, S. 1976. Artlista från 2:a Nordiska Mykologiska kongressen i Garpenberg, Dalarna, 28.8-1.9.1974. Friesia 11: 138-142.
 • Eliasson, U. & Lundqvist, N. 1979. Fimicolous Myxomycetes. Bot. Not. 132: 551-568.
 • Lundqvist, N. 1980. On the genus Pyxidiophora sensu lato (Pyrenimycetes). Bot. Not. 132: 121-144.
 • Lundqvist, N. 1980. Svenska namn på storsvampar - ett problemfyllt förteckningsarbete. Sv. Mykol. Fören. Medlemsblad 1(2): 24-30.
 • Lundqvist, N. 1981. Fungi Fimicoli Exsiccati I, II (Nos. 1-50). Publ. Herb., Univ. Uppsala, Sweden: 1-20
 • Lundqvist, N. 1981. Uppsala Svampklubb. Sv. Mykol. Fören., Medlemsblad 2(2): 37.
 • Lundqvist, N. 1982. Svenska svampnamn. Jordstjärnan 3(1): 46.
 • Lundqvist, N. 1982. Svenska svampnamn. Rapport nr 3. Jordstjärnan 3(2): 62.
 • Lundqvist, N. 1982. Zoocecidiesamlingar i svenska institutionsherbarier. Ent. Tidskr. 103: 15-17.
 • Lundqvist, N. 1983. Gäckande svampboksförfattare. Jordstjärnan 4(1): 42-43.
 • Lundqvist, N. 1983. Leccinum contra Krombholziella. Helotium - ett basidiomycetsläkte! Jordstjärnan 4(1): 44-46.
 • Lundqvist, N. 1983. Svenska svampnamn. Rapport nr 4. Jordstjärnan 4(1): 48.
 • Lundqvist, N. 1983. Svenska svampnamn. Rapport nr 5. Jordstjärnan 4(2): 28.
 • Lundqvist, N. 1984. Svampnomenklatur 1. Inledning. Botaniska koden. Jordstjärnan 5(3): 5-9.
 • Lundqvist, N. 1984. Svampnomenklatur 2. Namnens giltighet. Jordstjärnan 5(3): 19-24.
 • Lundqvist, N. 1984. Uppsala svampklubb. Jordstjärnan 5(1): 47.
 • Lundqvist, N. 1984. Uppsala svampklubb. Jordstjärnan 5(3): 77-78.
 • Lundqvist, N. 1985. Calocera glossoides - en sällsynt gelésvamp. Jordstjärnan 6(3): 40-41.
 • Lundqvist, N. 1985. John Axel Nannfeldt. 18/1 1904-4/11 1985. Jordstjärnan 6(3): 4-7.
 • Lundqvist, N. 1985. Svenska svampnamn. Rapport nr 6. Jordstjärnan 6(2): 47-48.
 • Lundqvist, N. 1985. Svampnomenklatur 3. Prioriteten och dess inskränkningar. Jordstjärnan 7(2): 33-45.
 • Barrasa, J. M., Moreno, G. & Lundqvist, N. 1986. Notes on the genus Sordaria in Spain. Sordaria elongatispora, a new coprophilous species (Pyrenomycetes). Persoonia 13: 83-88.
 • Lundqvist, N. 1986. John Axel Nannfeldt. 18-1-1904 - 4-11-1985. Svampe 13: 43-44.
 • Lundqvist, N. 1986. John Axel Nannfeldt (18 January 1904 - 4 November 1985). Trans. Brit. Mycol. Soc. 87: 347-352.
 • Lundqvist, N. 1987. Pyrenomyceten Camarops pugillus funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 81: 65-69.
 • Lundqvist, N. 1987. Svampnomenklatur 4. Typer och typifiering. Jordstjärnan 8(3): 33-40.
 • Lundqvist, N. & Persson, O. 1987. Svenska svampnamn, s. 1-88. Sv. Bot. Fören., Stockholm.
 • Lundqvist, N. 1989. Fungi Fimicolae Exsiccati 3 (Nos. 51-75). Thunbergia 9: 1-10.
 • Lundqvist, N. 1989. Något för klubbtidningsredaktörer att tänka på. Jordstjärnan 10(1): 69-72.
 • Lundqvist, N. 1990. Proposal to change the word monotypic to unispecific in Article 42. Taxon 39: 138.
 • Lundqvist, N. 1990. De imperfekta svamparna (Fungi imperfecti). 1. Allmän del. Jordstjärnan 11(1): 25-64.
 • Lundqvist, N. 1990. De imperfekta svamparna (Fungi imperfecti). 2. Systematik, morfologi, anatomi. Jordstjärnan 11(3): 25-64.
 • Lundqvist, N. 1990. Nannfeldt, Johan (John) Axel Frithiof. Svenskt Biografiskt Lexikon 26: 378-383.
 • Lundqvist, N. 1991. Gammalt och nytt i Uppsalafloran. Svensk Bot. Tidskr. 85: 407-411.
 • Lundqvist, N. 1991. Svampnomenklatur 5. Fungi imperfecti. Jordstjärnan 12(1): 68-76.
 • Lundqvist, N. 1992. Wawelia effusa Lundqvist, spec. nov. (Xylariaceae). Persoonia 14: 417-423.
 • Dissing, H. & Lundqvist, N. 1992. Coprinus, Paneolus. In: L. Hansen & H. Knudsen (eds.), Nordic Macromycetes. Vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales pp. 228-236. Nordsvamp, Copenhagen.
 • Lundqvist, N. 1992. Albertiniella polyporicola, en askomycet på platticka funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 86: 261-270.
 • Lundqvist, N. 1993. Poronia punctata (L. :Fr.) Rabenh. Fatsvamp. In: T. Ingelög & al. Floravård i jordbrukslandskapet, s. 510.
 • Olsson, O. & Lundqvist, N. 1993. Hyfomyceter. Nationalencyklopedin 9: 205-206.
 • Olsson, O. & Lundqvist, N. 1993. Imperfekta svampar. Nationalencyklopedin 9: 378.
 • Lundqvist, N. 1994. Mykologi. Mykologin i Sverige. Nationalencyklopedin 13: 538-539.
 • Lundqvist, N. & Olsson, O. 1994. Mykorrhiza. Nationalencyklopedin 13: 539.
 • Lundqvist, N. 1994. Svampar. Nationalencyklopedin 17: 442-444.
 • Lundqvist, N. & Moberg, R. 1995. Preface. In: Lundqvist & Moberg (eds.), Hymenomycetes in the perspective of 200 years. Symb. Bot. Upsal. 30(3): 9-11