Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Gunilla Dahlerus Lehman

Förste assistent.

Kontakt

Tel: 08-519 551 45

gunilla.lehman@nrm.se

Utbildning

Fil. mag. i biologi, Stockholms universitet, 1999.

Arbetsuppgifter

Jag arbetar med samlingsvård, samlingsförädling och tillgängliggörande av de botaniska samlingarna. Jag arbetar också med registrering av accession och insortering av föremål. Jag är enhetens miljöledningsrepresentant och intern miljörevisor på museet samt kontaktperson på enheten vid praktikförfrågningar.