Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Systematik

Systematiker studerar specialiserade egenskaper som delas av två eller flera organismer för att kunna formulera hypoteser om deras utvecklingshistoria.

Egenskaper kan i detta sammanhang vara olikheter i yttre och inre byggnad, embryologi, kemi eller skillnader i uppbyggnaden av DNA eller RNA sekvenser.

Arvsanlag​

Nukleotidsekvenser från undersökningar av växters arvsanlag används allt oftare inom systematiken och deponeras vanligen i genbanker, varifrån de kan hämtas och komma till användning inom forskningen. Vid Naturhistoriska riksmuset bedrivs forskning inom detta område vid DNA laboratoriet vid enheten för bioinformatik och genetik.

Kladogram​

Genom kladistisk analys erhålls mönster i de specialiserade egenskapernas fördelning vilket används för fylogenetiska hypoteser om släktskap mellan arter, släkten, familjer och grupper av högre taxonomisk rang. Hypoteserna illustreras i form av kladogram, hierarkiska trädlika diagram i vilka organismer med gemensamt ursprung bildar monofyletiska grupper.

Forskning

Vid enheten för fanerogambotanik bedrivs systematisk forskning främst inom följande växtfamiljer:

Familjen Asclepiadaceae

(Jens Klackenberg)

Projektet syftar till ett klarläggande av fylogenetiska samband i tribus Secamoneae. Taxonomiska artrevisioner av flera olika släkten i denna grupp har publicerats, och fler kommer att följa. Under arbetet har ett antal obeskrivna arter och släkten upptäckts på Madagaskar. Arbetet baseras på morfologiska undersökningar, men också molekylära undersökningar av DNA sekvensdata i samarbete med Laure Civeyrel i Montpellier.

Familjen Asteraceae

(Bertil Nordenstam)

Inom tribus Senecioneae pågår revisioner av släkt- och artavgränsningar. En översikt av tribusen för "The Families and Genera of Vascular Plants" redovisar 138 släkten, varav några ännu inte är publicerade. Studier pågår över några problematiska släkten från Sydafrika, Kanarieöarna, Västindien och Sydamerika, främst Ecuador och Bolivia.

Taxonomiska artrevisioner inom de stora och huvudsakligen sydafrikanska släktena Othonna (Senecioneae) och Syncarpha (Gnaphalieae) pågår, liksom släktrevisioner av en rad karibiska och sydamerikanska släkten inom Senecioneae. En bearbetning av tribus Senecioneae för "Flora of Ecuadors" är ett annat pågående projekt.

En preliminär kladistisk analys av släktskapsförhållanden inom tribus Calenduleae är nästan avslutad. Arbetet har baserats på morfologiska såväl som molekylära data från ITS sekvenser. Projektet har drivits i samarbete med Ida Trift (Stockholms Universitet). Arbetet går nu vidare i samarbete med en sydafrikansk forskare, Alan Wood i Stellenbosch, på ett större material. En översikt av tribusen har färdigställts för Kubitzkis "Families and Genera of Vascular Plants".

Familjen Colchicaceae

(Bertil Nordenstam)

Colchicaceae har reviderats och publicerats i Kubitzkis "The Families and Genera of Vascular Plants", men en del revisioner på artnivå återstår att slutföra, främst inom släktet Wurmbea i Sydafrika och Australien-Nya Zeeland.

Ordningen Ericales

(Arne A. Anderberg)

Ericales

Familjen Sapotaceae

(Ulf Swenson)

Växtfamiljen Sapotaceae eller sapotillväxter är i huvudsak regnskogsträd med ungefär 1250 beskrivna arter fördelade i 53 släkten. Familjen är representerad i alla världens tropiker (pantropisk) men är särskilt artrik i Sydamerika och Australasien.

Huvudsyftet med forskningen är att studera fylogeni och biogeografi hos en växtfamilj som finns i områden knutna till den forna kontinenten Gondwana. Denna kontinent omfattade för 90 miljoner år sedan bland annat Antarktis, Australien, Nya Kaledonien och Sydamerika. Men en diskrepans mellan nutida utbredningar och uppsplittringen av Gondwana i mindre geografiska områden tyder på att något är fel.

Hur kan till exempel en växtfamilj vara pantropisk när den borde utvecklats långt efter tidpunkten då Gondwana splittrades upp? Frågor som vikarians, spridning och etablering blir därför aktuella.

Men i Australasien, särskilt Nya Kaledonien, har det visat sig att kännedomen om familjen är särskilt dålig. Här behövs både släkt- och artavgränsningar revideras samtidigt som många nya arter (och släkten) upptäcks.

Forskningen bedrivs med både morfologiska och molekylära metoder samt ett nära internationellt samarbete med specialister. Förutom de vetenskapliga publikationer som arbetet genererar planeras en ny monografi över Sapotaceae på Nya Kaledonien, inte minst viktigt i ett hårt utsatt område där den naturliga vegetationen hela tiden naggas i kanten av anlaggda bränder, omfattande gruvindustri och avverkning.