Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Reproduktionsbiologi hos skildkönade mossor

Samarbeten (alfabetisk ordning): Nils Cronberg, Lunds universitet, Johan Ehrlén, Stockholms universitet, Lars Hedenäs, Naturhistoriska riksmuseet, Helena Korpelainen, Helsingfors universitet.
 
Vi undersöker reproduktiva karaktärer samt deras evolution hos utvalda skildkönade bladmossor. En stor andel av skildkönade mosspopulationer är sterila, och om de uttrycker kön dominerar oftast honorna. I en grupp av våtmarksarter har vi visat att fylogenetisk historia förklarar en stor andel av variationen i könskvotsmönster och sporofytfrekvens. För närvarande tittar vi på genetiska könskvoter som vi bestämmer med hjälp molekylära markörer i olika geografiska områden och skalor och undersöker möjliga samband med habitatfaktorer..

Läs mer:
Irene Bisang